Brieven

Brieven

Met De Moeder Van Alle Zeepbellen, de bitcoin, is iets simpels aan de hand: hij wordt meer waard omdat hij meer waard wordt. Die waarde wordt echter pas reëel als de bezitter zijn bitcoins doorverkoopt of omzet in goederen. Voor de eerste optie zijn de door Maarten Schinkel genoemde bigger fools nodig (Bitcoinrage is een teken des tijds, 28/11). Dat de koersstijging van de bitcoin ooit zal stoppen, snappen zelfs verstokte optimisten, en ook dat degenen die dan nog bitcoins bezitten de sigaar zijn. De vraag is dus: wanneer stopt die stijging? Walt van der Linden beveelt ons aan al ons geld in bitcoin te steken, en onderbouwt dit met een hilarisch stukje vol holle kretologie.

Wie dom genoeg is om daarin te trappen, is the bigger fool.

bitcoin (2)

Geen echte waarde

Bitcoins zijn activa, dat wil zeggen geld met een variabele monetaire valuatie. Daarmee komen ze in het zelfde rijtje als aandelen/waardepapieren, tulpen, goud, Legio Lease-regeling. Met dezelfde risico's.

Bitcoins bereiken hun waardestijging zonder dat daar economische waarde aan ten grondslag ligt. Het advies van Walt van der Linden (Heb vertrouwen, investeer in bitcoins,28/11) om massaal in bitcoins te investeren is niet zo verstandig. Hij overziet niet wat er zich achter zijn rug voltrekt.