OVV: verbod op vuurwerk dat veel letsel veroorzaakt

Verstoringen van de openbare orde tijdens de jaarwisseling zijn “talrijk, hardnekkig en moeilijk te bestrijden”, concludeert de Onderzoeksraad in een rapport.

Foto Bart Maat/ANP

Er moet een verbod komen op vuurwerk dat tijdens de jaarwisseling veel letsel veroorzaakt, zoals knalvuurwerk en vuurpijlen. Daarvoor pleit de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een vrijdag verschenen rapport. De manier waarop de jaarwisseling nu in Nederland wordt gevierd, leidt ertoe dat Oud en Nieuw “het onveiligste feest van het jaar” is. Daarom pleit de raad onder meer voor meer georganiseerde shows in gemeenten.

Jaarlijks zijn er zo’n 11.000 incidenten tijdens de jaarwisseling, variërend van openlijke geweldpleging tot brandstichting en vernieling. Verstoringen van de openbare orde tijdens de jaarwisseling blijken “talrijk, hardnekkig en moeilijk te bestrijden”, concludeert de OVV. Jaarlijks sterft er in Nederland gemiddeld één persoon als gevolg van een vuurwerkincident en raken vijfhonderd mensen gewond. Tweehonderd mensen lopen jaarlijks bij de viering van Oud en Nieuw oogletsel op.

De OVV wil daarom een verbod op vuurwerk dat het grootste gevaar vormt. Dat zijn enerzijds vuurpijlen, die veel van bovenstaande letselschade veroorzaken doordat de pijlen vaak op ongecontroleerde wijze worden afgeschoten. Anderzijds pleit de Onderzoeksraad ook voor het aanpakken van knalvuurwerk, dat zorgt voor veel overlast en uitnodigt tot “roekeloos gedrag naar omstanders of hulpverleners”.

Lees ook: Kwart getest vuurwerk is onveilig

De vraag is wat de politiek met de aanbevelingen en conclusies gaat doen. Het kabinet is niet verplicht die over te nemen. Bovendien is in de Tweede Kamer momenteel geen meerderheid voor een algeheel verbod. Alleen GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50Plus zijn voor.

“Veel mensen vinden dat bij Oudjaarsavond vuurwerk hoort. We willen niet de traditie om zeep helpen, dus hebben we gekeken naar waar het grootste probleem zit”, zegt OVV-voorzitter Tjibbe Joustra in een toelichting. “Dat zit primair bij letsel, dat zijn de vuurpijlen, die dingen vliegen alle kanten uit. Als je naar openbare orde kijkt, zit bij knalvuurwerk een belangrijk punt. Waar nog eens bij komt dat als je knalvuurwerk verbiedt, dat betekent dat de opsporing van illegaal knalvuurwerk eenvoudiger wordt.” Alle knalvuurwerk die dan nog wordt afgestoken, is immers illegaal.

De Onderzoeksraad kreeg begin dit jaar vanuit de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) het verzoek de gang van zaken rond de jaarwisseling in Nederland te onderzoeken. Zij vroegen of de OVV om de veiligheidsrisico’s in kaart wilde brengen. De burgemeesters hoopten onder meer advies te krijgen over de beheersing van zwaar illegaal vuurwerk en de omgang met consumentenvuurwerk.

Aanpak illegaal vuurwerk

Tegenstanders van een verbod op (bepaalde typen) vuurwerk vrezen een verschuiving naar het illegale circuit. De aanpak van makers en handelaars in illegaal vuurwerk verloopt nu nog niet effectief genoeg, concludeert de OVV.

Er moet meer daarom extra personele capaciteit komen bij de politie en het Openbaar Ministerie om makers en handelaren van illegaal vuurwerk op te sporen en te vervolgen. Daarvoor is ook een intensievere samenwerking op nationaal en internationaal niveau nodig.

Hoewel de lokale aanpak van de jaarwisseling de afgelopen tien jaar is uitgebreid, is er nog te weinig inzicht in de effectiviteit van de maatregelen. Veel van deze maatregelen zijn gebaseerd op ongetoetste aannames. Gemeenten laten daardoor “kansen liggen” om op de overlast op gestructureerde wijze tegen te gaan.

Politietop voor een verbod

In juni liet korpschef Erik Akerboom namens de Nationale Politie al weten voorstander te zijn van een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Agenten en andere ordehandhavers ervaren de sfeer tijdens de jaarwisseling als steeds grimmiger. “We kunnen onze mensen en dieren er eenvoudigweg niet meer tegen beschermen”, zei Akerboom destijds. “Het is echt vijf voor twaalf.”

Ook oogartsen en verschillende andere medici uitten al eerder hun zorgen. Een manifest voor een algeheel verbod op consumentvuurwerk werd in 2014 door verschillende organisaties ondertekend, waaronder het Oogziekenhuis uit Rotterdam.

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel stond dat de OVV de opdracht had gekregen om onderzoek te doen naar de gang van zaken rond de jaarwisseling. Dit is onjuist, de OVV kreeg een verzoek daartoe en heeft vervolgens zelfstandig besloten hierop in te gaan.