‘Nederland doet niet genoeg voor gehandicapten’

Mensen met een beperking komen onder meer in moeilijkheden bij het stemmen, concludeert het College voor de Rechten van de Mens.

Foto Sabine Joosten/Hollandse Hoogte

Mensen met een handicap krijgen in Nederland nog onvoldoende de kans om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Dat schrijft het College voor de Rechten van de Mens in een vrijdag verschenen rapport. Met een VN-verdrag dat de positie van gehandicapten moet verbeteren, doet Nederland volgens het College nog te weinig.

Gehandicapten ondervinden hinder van hun beperking op gebieden als toegankelijkheid, onderwijs, de arbeidsmarkt en wonen. Die conclusie trekt het College aan de hand van onder meer berichten op social media en interviews met gehandicapten of ouders van kinderen met een beperking. Een wetenschappelijke analyse is het rapport niet, benadrukt het College, “maar het geeft wel een beeld van waar mensen met een beperking tegenaan lopen”.

Aanleiding voor het onderzoek was het zogeheten ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’, dat vorig jaar in werking is getreden. Het College houdt toezicht op de invoering van het verdrag in Nederland.

‘Verkiezingen onvoldoende toegankelijk’

Volgens het College zijn “verkiezingen in Nederland onvoldoende toegankelijk voor mensen met een visuele beperking en mensen met een verstandelijke beperking”. De toezichthouder vindt dat de Kieswet moet worden aangepast, zodat verstandelijk beperkten een helper mogen meenemen in het stemhokje. Nu is dat niet toegestaan.

In totaal heeft 70 procent van de ondervraagden problemen met toegankelijkheid in algemene zin. Het gaat dan bijvoorbeeld om bussen met te hoge instap, drempels waar rolstoelers niet overheen kunnen en websites die onbruikbaar zijn voor blinden.

Van de ondervraagden die nog naar school gaan of studeren, zei 80 procent dat de handicap soms een knelpunt is bij de opleiding. Mensen met een gehoorbeperking kunnen bijvoorbeeld lessen niet goed volgen. Andere mensen met een beperking worden überhaupt niet toegelaten tot een opleiding.

Lees ook deze NRC-reportage over het speciaal onderwijs: Een school mag niemand uitsluiten

Veel gehandicapten die meededen aan het onderzoek zeiden daarnaast dat ze het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt (73 procent). Het probleem is meestal dat zij geen werk kunnen vinden, of genoegen moeten nemen met een baan onder hun niveau. Op de werkvloer hebben collega’s van gehandicapten soms weinig begrip voor de beperking. 45 procent van de ondervraagden kon moeilijk een aangepaste woning vinden, of kreeg problemen met de woningbouwvereniging als ze hun huis wilden aanpassen.

“Wij moeten er als samenleving voor zorgen dat gehandicapten volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Uit het rapport blijkt dat we hier nog onvoldoende op ingericht zijn”, zegt voorzitter van het College Adriana van Dooijeweert. Zij geeft het rapport vrijdag aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA).