Wetsvoorstel

Kabinet wil raadgevend referendum over afschaffen referenda onmogelijk maken

Als het wetsvoorstel voldoende steun krijgt, zullen Nederlandse kiezers op 21 maart voor de tweede en laatste keer aan een landelijk raadgevend referendum kunnen meedoen.

Foto: Phil Nijhuis/ANP
Foto: Phil Nijhuis/ANP

Het kabinet wil voorkomen dat er straks een raadgevend referendum over het afschaffen van het referendum kan worden gehouden. Een wetsvoorstel waarin zo’n volksraadpleging is uitgesloten, wordt vrijdag in de ministerraad behandeld.

In hun regeerakkoord spraken de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie af om het raadgevend referendum, dat sinds 1 juli 2015 in Nederland mogelijk is, weer af te schaffen. „Het nationaal raadgevend referendum heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht”, aldus het regeerakkoord.

Bronnen melden dat minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) een wetsvoorstel heeft gemaakt om de referendumwet in te trekken. Daarbij wil ze het tevens onmogelijk maken dat deze wet zelf een onderwerp van een referendum wordt. Direct na het bekend worden van het regeerakkoord zei Jan Roos, organisator van het eerste en veelbesproken referendum over Oekraïne, dat hij hiertoe het initiatief zou nemen als het nieuwe kabinet dit daadwerkelijk zou gaan voorstellen.

Maar het kabinet wil een referendum over het referendum nu wettelijk onmogelijk maken. Volgens de nog maar jonge referendumwet kunnen burgers binnen vier weken nadat een nieuwe wet in de Staatscourant is afgekondigd een verzoek voor een raadplegend referendum indienen.

Zo’n inleidend verzoek vergt tienduizend handtekeningen. Het referendum wordt definitief gehouden als er in de tweede fase 300.000 handtekeningen zijn vergaard.

Nog één keer

Als het wetsvoorstel voldoende steun krijgt, zullen Nederlandse kiezers op 21 maart voor de tweede en laatste keer aan een landelijk raadgevend referendum kunnen meedoen. Want bij de komende gemeenteraadsverkiezingen mogen burgers zich eveneens uitspreken over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV). Degenen die om dit referendum gevraagd hebben, vinden dat de overheid over te veel persoonsgegevens komt te beschikken.

De uitslag van een referendum is pas geldig als ten minste 30 procent van de kiezers is opgekomen. Ook dan kan een kabinet de uitslag negeren maar dat moet dan wel gemotiveerd gebeuren.