Brieven

Samenwerking gemeenten (1)

Het gaat om de macht, stupid!

Koen Suyk / ANP

Uw interessante voorpagina-artikel (Samenwerking gemeenten levert geen besparing op, 27/11) laat na te verklaren wat dan wel de achterliggende redenen voor gemeentelijke samenwerking zijn, als kostenbesparingen dat niet zijn. Vroeger leerden we bij Bedrijfskunde dat vanuit kostenoogpunt de ideale gemeentegrootte ongeveer 100.000 inwoners was, en dat de reden voor het streven naar grotere gemeentes de wens naar meer (politieke) macht was (ten koste van meer inefficiëntie!). Hoe geaccepteerd dit machtsdenken is, blijkt uit de laatste alinea: in plaats van duidelijk te stellen dat ook de nieuwe taken efficiënter door kleinere samenwerkingsverbanden kunnen worden uitgevoerd dan door grote, stellen de onderzoekers dat als machtsvorming niet mag (vanuit kostenbesparingsargumenten) deze nieuwe taken dan maar beter niet door gemeenten kunnen worden uitgevoerd! Een drogreden!

Het zou beter zijn als de onderzoekers (terecht) concludeerden dat het verkleinen van de samenwerkingsverbanden de uitvoering waarschijnlijk efficiënter zou maken. Daarnaast zouden ook ideeën geopperd kunnen worden over hoe we de lust naar macht van de lokale bestuurders effectief zouden kunnen inperken om zo de drang naar verspilling te verminderen.