Rode Lijst

Van Nederlandse broedvogels bijna helft bedreigd

Op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels die de rijksoverheid vandaag heeft gepubliceerd, staan 87 soorten. Dat is 44 procent van alle vogelsoorten die in Nederland broeden. Het aantal vogels in de gevarenzone is ten opzichte van de vorige Rode Lijst, uit 2004, toegenomen met negen soorten. Volgens de Vogelbescherming voltrekt zich een drama in Nederland. Tien soorten zijn ernstig bedreigd, zoals de velduil en de kleinste reiger, de woudaap. Nieuw op de Rode Lijst zijn soorten als de wulp en torenvalk. (NRC)