Politici en leraren: van selfies tot fitties

De Haagse Stemming Vandaag is dag 36 van kabinet-Rutte III. Schrijf je in om deze als nieuwsbrief per mail te ontvangen.

Onderwijsminister Arie Slob heeft het buiten de Kamer zwaarder dan zijn collega’s van I&W erbinnen. Selfies breken overal de spanning - behalve achter het stuur. En aan wie ligt de populariteit van weemoedpolitiek?

SELFIETIME: De behandeling van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat was een gemoedelijk Haags samenzijn. De nieuwe bewindspersonen maakten wat selfies voor ze de Kamer te woord stonden. En er waren ‘leuke dingen voor de mensen’: VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen beloofde meer asfalt en schuift de vrachttaks door naar een volgend kabinet; D66-staatssecretaris Stientje van Veldhoven schaft de toeslag af voor de trein die geen Fyra meer mag heten. Niet dat hun ministerie vrij van problemen is. Van Veldhoven heeft met de renationalisatie van ProRail een zwaar dossier en de uitbreiding van de luchthavens van Schiphol en Lelystad wordt voor Van Nieuwenhuizen ook steeds ingewikkelder.

Appverbod: Er was grote eensgezindheid in de Kamer over een hardere aanpak van mensen die rijdend met hun telefoon zitten te spelen. Appen achter het stuur is al verboden, maar het moet net als rijden onder invloed van drugs of alcohol een misdrijf worden. In afwachting van nieuw beleid van haar collega’s bij Justitie en Veiligheid beloofde Van Nieuwenhuizen alvast dat het in dienstauto’s van haar ministerie technisch onmogelijk wordt voor de chauffeurs om hun telefoon te gebruiken. “Goed voorbeeld doet goed volgen.”

LERARENOPROER: Arie Slob staat volgende week pas in de Kamer, maar hij speelde gisteren al een “bij voorbaat verloren wedstrijd” in een zaal met honderden leerkrachten. Zij wilden in Amsterdam best selfies maken met de nieuwe minister, maar ze zijn zeer ontevreden met het geld (270 miljoen voor salarissen, 450 miljoen tegen werkdruk) dat Rutte III uittrekt voor het basisonderwijs. Slob benadrukte dat hij het regeerakkoord ook niet heeft geschreven, maar er financieel niets aan kan veranderen. Voor 12 december is een nieuwe lerarenstaking aangekondigd.

Lesmateriaal: Thierry Baudet strijdt ondertussen tegen individuele leraren, die hij van indoctrinatie beschuldigt. Eerder deze week ontstond een fittie tussen hem en een “extreemlinkse haatdocent” Nederlands uit de Achterhoek. Die had zijn 5VWO-leerlingen gevraagd te beschouwen of FvD, dat “streeft naar een Nederland waarin slechts enkele witte mannen de macht hebben”, bestaansrecht heeft. De docent, die dapper of dom genoeg was zich op Twitter te melden, kreeg het online zwaar te verduren. De school heeft Baudet uitgenodigd. En “de situatie die op Twitter ontstaan is, biedt onze school bij uitstek de gelegenheid om de rol en de impact die sociale media hebben op de leefwereld van onze leerlingen in een leerproces te plaatsen”. Benieuwd of het tot een gastles van Baudet komt.

QUOTE VAN DE DAG:

“Waar nieuw rechts het verre verleden losjes samenvat en vereert, heeft de rest moeite aandacht te vestigen op nieuwe vooruitgang. Je kunt dit de brengers van weemoedpolitiek verwijten, zo moeilijk is dit niet, maar evengoed vullen zij een gat dat traditionele politici laten vallen.”

Politiek columnist Tom-Jan Meeus in NRC vandaag.