Onderwijs

Slob zegt geen extra geld toe: staking van leraren gaat door

De staking van het basisonderwijs op 12 december gaat door. Minister voor basis- en voortgezet onderwijs Arie Slob (ChristenUnie) wilde op een bijeenkomst met leraren woensdag niet het geëiste extra geld toezeggen. „We hebben een minister gezien die bereid is te luisteren en te praten”, zei Jan van de Ven van PO in Actie, „maar we zijn nog lang niet tevreden.” Slob sprak in Amsterdam over lerarentekort, werkdruk en salaris. Hij was uitgenodigd door leraren, bonden en schoolbesturen. Zij eisen 1,4 miljard euro voor werkdrukvermindering en salarisverhoging. In het regeerakkoord is 720 miljoen euro opgenomen. (NRC)