Massaclaim tegen Facebook heeft niet veel kans van slagen

Een Oostenrijkse jurist heeft mede namens 25.000 Facebook-gebruikers uit tal van landen een massaclaim ingediend wegens schending van hun recht op privacy.

Foto ANP

De Oostenrijkse jurist Max Schrems schreef twee jaar geleden geschiedenis toen het Hof van Justitie van de EU hem gelijk gaf in zijn verzet tegen een Europees akkoord (‘Safe Harbor’) over uitwisseling van persoonsgegevens met de VS. Daarin was onvoldoende oog geweest voor het grondrecht op eerbiediging van het privéleven. De onderhandelaars moesten hun werk overdoen.

Staat Schrems opnieuw aan de basis van een baanbrekende uitspraak van de Luxemburgse rechters? Hij heeft mede namens 25.000 Facebook-gebruikers uit tal van landen een massaclaim ingediend tegen het socialemediaconcern wegens schending van hun recht op privacy en op bescherming van hun persoongegevens. De rechtszaak loopt al enkele jaren in Oostenrijk. In hoger beroep legde het Oberste Gerichtshof de zaak voor aan het Europees Hof met de vraag of de Europese regels over consumentenbescherming behalve voor individuele claims ook ruimte bieden voor collectieve claims.

Advocaat-generaal Michal Bobek zei eerder deze maand dat die ruimte voor massaclaims er volgens hem niet is. Zijn advies weegt zwaar, maar bindt het Hof niet. Dat velt naar verwachting begin volgend jaar een definitief oordeel. De Europese Commissie heeft wel verscheidene pogingen gedaan om massaclaims in de EU mogelijk te maken, maar die hebben nog niet tot wetgeving geleid. Het zou niet de eerste keer zijn wanneer het Hof een lacune dicht die de politiek laat liggen. Maar zulk „rechterlijk activisme” ontraadt de advocaat-generaal in deze zaak. Het is volgens Bobek nu niet aan het Hof om „met één pennenstreek collectief verhaal in consumentenzaken in te voeren”.

www.curia.europa.eu: ECLI:EU:C:2017:863