Europa

Uniforme opvang vluchtelingen

Europese lidstaten hebben woensdag eenduidige regels over de opvang van asielzoekers opgesteld, waaraan alle landen zich moeten houden. Zo moeten vluchtelingen recht krijgen op opvang, gezondheidszorg en krijgen minderjarige asielzoekers een voogd. Het voorstel wordt met het Europees Parlement besproken. (NRC)