Basisbehoeften

Gemeenschappelijk Europees asielopvangbeleid stap dichterbij

Een gemeenschappelijk Europees asielopvangbeleid is een stap dichterbij. De vertegenwoordigers van de Europese lidstaten stelden woensdag eenduidige regels over asielzoekers op, waar alle landen zich aan moeten houden. Zo hebben alle vluchtelingen recht op gezondheidszorg en krijgen minderjarige asielzoekers een voogd toegewezen. Het nieuwe beleid moet er onder meer toe leiden dat alle lidstaten voorzien in basisbehoeften. Zo krijgen asielzoekers overal recht op goede opvangvoorzieningen en toegang tot zorg. Ook moeten zij binnen negen maanden aan het werk kunnen. De vertegenwoordigers stelden ook regels op voor uitzonderingsgroepen, zoals jongeren. Zij moeten toegang krijgen tot onderwijs en als zij in hun eentje vluchten, hebben zij recht op een voogd. (NRC)