Arme Somaliërs toch blij in Nederland

Sociaal en Cultureel Planbureau Weinig opleiding en werk, een ongunstig perspectief. Maar de 40.000 Somalische Nederlanders blijken best positief over Nederland.

Foto Getty Images

De meeste Somalische Nederlanders wonen in Tilburg. Op elke duizend inwoners hebben er acht een Somalische achtergrond. In heel Nederland zijn het er in totaal 40.000: na Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond vormen ze de grootste groep afkomstig uit Afrika.

Maar hoe groot de groep ook is, je hoort weinig over Somalische Nederlanders. Ze hebben wel contacten in de buurt, maar zijn sterk op elkaar gericht en trouwen liefst in eigen kring. Ook vanwege hun geloof – een vorm van de islam. Ze voelen zich vaker Somalisch dan Nederlands.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) vergeleek hun situatie in 2015 met die in 2009. Voor het onderzoek Gevlucht met weinig bagage, dat donderdag verscheen, werd vooral de eerste generatie migranten ondervraagd die in Somalië is geboren.

Somalische Nederlanders blijken een kwetsbare groep. Ze zijn jong, de helft is onder de twintig. Veel kinderen groeien op in een eenoudergezin, met gemiddeld drie kinderen.

Het onderwijsniveau is laag. Tweederde van de Somalische Nederlanders die niet meer naar school gaan, heeft alleen basisonderwijs gevolgd. De groep die voor 1998 met de eerste asielpiek kwam, na de afscheiding van het noorden van Somalië, is iets beter opgeleid dan latere Somalische vluchtelingen. De eerste groep vluchtte voor dictator Siad Barre of voor de burgeroorlog die uitbrak na zijn val in 1991.

Tussen 2010 en 2015 arriveerde een nieuwe groep wegens de guerillaoorlog tegen de Somalische regering en Ethiopische troepen in het zuiden. Van die groep heeft het grootste deel geen basisonderwijs gevolgd, vooral door de instabiele situatie in Somalië. Slechts 8 procent heeft hoger onderwijs afgerond.

Bijstandsuitkering

Ook op de arbeidsmarkt blijven Somalische Nederlanders achter bij andere migrantengroepen. Slechts een kwart heeft betaald werk, meestal een flexbaan en in deeltijd. Ruim de helft van de groep zit in de bijstand. Bij de totale groep niet-westerse migranten is dat 15 procent. Het gevolg is dat tweederde onder de armoedegrens leeft, wat een nieuw bestaan opbouwen extra moeilijk maakt.

Opvallend is dat veel Somalische Nederlanders Nederland een prima land vinden: 68 procent van hen denkt over vijf jaar nog in Nederland te wonen. Tweederde van de Somalische Nederlanders geeft aan zich er thuis te voelen. Ze geven de Nederlandse samenleving het cijfer 7,6. Een goeie score, zeker gezien hun lage inkomen en de grote werkloosheid. Autochtone Nederlanders geven Nederland gemiddeld een 6,6, net als Marokkaanse Nederlanders.

Wel zijn ze minder positief dan in 2009. Volgens de onderzoekers kan dat komen door de jongste instroom van mensen met weinig scholing en weinig perspectief. Ook speelt mee dat in Nederland steeds negatiever wordt gedacht over migranten in het algemeen en moslims in het bijzonder.