Nieuwe stap in Europees asielopvangbeleid

De nieuwe regels moeten zorgen voor eisen aan de opvang van asielzoekers en tegengaan dat zij van land naar land reizen.

Migranten komen aan in het Italiaanse Sicilië.
Migranten komen aan in het Italiaanse Sicilië. Foto Antonio Parrinello/Reuters

Woensdag is een nieuwe stap gezet in de richting van een Europees asielopvangbeleid. De vertegenwoordigers van de Europese lidstaten stelden eenduidige regels over asielzoekers op, waar alle landen zich aan moeten houden. Zo hebben alle vluchtelingen recht op gezondheidszorg en krijgen minderjarige asielzoekers een voogd toegewezen. Het voorstel moet nog met het Europees Parlement besproken worden.

Het nieuwe beleid moet er onder meer voor zorgen dat alle lidstaten gaan voorzien in basisbehoeften. Zo krijgen asielzoekers overal recht op goede opvangvoorzieningen en toegang tot zorg. Ook moeten asielzoekers binnen negen maanden aan het werk kunnen. De vertegenwoordigers stelden ook regels op voor uitzonderingsgroepen zoals jongeren. Zij moeten toegang krijgen tot onderwijs en als zij alleen vluchten naar een Europees land, hebben zij recht op een voogd.

In oktober presenteerde het Nederlands kabinet ook plannen voor de opvangen van asielzoekers: Hogere eisen aan nieuwkomers

Asielshoppen

Een ander doel van het Europees asielbeleid is het voorkomen van “asielshoppen”, waarbij migranten in verschillende landen een asielaanvraag doen. Om dit tegen te gaan, is een voorstel gedaan vluchtelingen alleen tussen landen te laten reizen als daar “dwingende humanitaire redenen” voor zijn. Ook mogen lidstaten asielzoekers verplichten op een bepaalde plek te blijven en hen zelfs arresteren als zij naar een ander land proberen te reizen.

De minister van Binnenlandse Zaken van Estland, dat nu voorzitter is van de EU, reageerde positief in een persbericht:

“Er moeten gemeenschappelijke regels voor asielzoekers komen om een effectief asielsysteem te kunnen hebben. Ik ben verheugd dat we dit gedeelte van de besprekingen hebben afgerond en dat we kunnen de discussie met het Europees Parlement kunnen beginnen.”

‘Onhoudbaar’

Nu het plan is opgesteld in een mandaat, moeten alle lidstaten met een zogenoemd noodplan komen. Hierin staan richtlijnen die toegepast worden als er sprake is van een “disproportionele hoeveelheid” vluchtelingen.

Sinds de vluchtelingencrisis is er veel kritiek gekomen op het huidige systeem in Europa, waarbij ieder land zijn eigen asielbeleid hanteert. Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, noemde dit systeem eerder “onhoudbaar”.