‘Schaf bioscoopverbod af voor 16-minner als er een ouder bij is’

Het is strafbaar om beelden te tonen aan kinderen onder de zestien die voor hen schadelijk worden geacht. ,,Vreselijk achterhaald”, vindt hoogleraar Patti Valkenburg.

Foto Olaf Kraak / ANP
Foto Olaf Kraak / ANP

Het verbod voor 16-minners om naar een 16+-film te gaan in de bioscoop ondermijnt de Kijkwijzer en de autoriteit van ouders. Dat zegt Patti Valkenburg, hoogleraar Media, Jeugd en Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam tegen NRC. „De wet is vreselijk achterhaald.”

Valkenburg doelt op artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht. Dat stelt het strafbaar om beelden te tonen aan kinderen onder de zestien die voor hen schadelijk worden geacht. Bioscopen mogen geen kaartjes verkopen aan 16-minners voor films die Kijkwijzer als 16+ bestempelt.

Wanneer kinderen zonder volwassene naar de bioscoop gaan, vindt Valkenburg dat de wet kinderen wel goed beschermt. Het verbod geldt echter óók voor wanneer een volwassene erbij is, en daar schuurt het volgens Valkenburg. Volgens haar kunnen ouders heel goed zelf inschatten welke films geschikt zijn voor hun kinderen.

Door de wet denken ouders dat Kijkwijzer dingen verbiedt, volgens Valkenburg. „Maar dat is niet zo. Kijkwijzer geeft advies, en adviezen kun je naast je neerleggen.”

Het NICAM, de organisatie achter Kijkwijzer, bevestigt dat het steeds vaker klachten krijgt van ouders. Het NICAM ontving dit jaar 64 klachten. Gemiddeld is dat 54 per jaar. Daar zitten niet de klachten bij die bij de bioscopen zelf binnenkomen.

Lees ook het interview met Patti Valkenburg over het bioscoopverbod: ‘Voor aap bij de kassa van de bios’

Bij films voor 12 jaar en ouder mogen volwassenen wél zelf bepalen of ze daar jongere kinderen mee naartoe nemen. Als een kind zonder volwassene naar een 12+-film gaat, vraagt de bioscoop bij twijfel naar de leeftijd. Kinderen die zeggen dat ze nog geen 12 zijn, mogen dan niet naar de film. Omdat voor kinderen onder de 14 nog geen identificatieplicht geldt, gaat dat op goed vertrouwen.

Onder begeleiding

Een systeem van ‘parental guidance’ werd in 2009 al eens ingevoerd onder toenmalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ronald Plasterk (PvdA). Kinderen vanaf 14 jaar mochten vanaf toen onder begeleiding van een ouder of voogd naar een 16+-film. Al na een jaar besloot zijn opvolger, Marja van Bijsterveldt (CDA), in overleg met de bioscopen die coulanceregeling weer terug te draaien. Niet alle bioscopen paste de (vrijwillige) regeling toe. Die onduidelijkheid leidde juist tot boze reacties van ouders, aldus de toenmalige bewindsvrouw.

Valkenburg vond de coulanceregeling “absoluut geen oplossing”: “Die legde nog steeds de verantwoordelijkheid bij de bioscoop en niet bij de ouders, waar die hoort.”