Analyse

Rekening Brexit veel hoger dan May eerder wilde betalen

Brexit-onderhandelingen Volgens diverse Britse media is er een akkoord over de eindafrekening voor de Britten. Die kan oplopen tot 100 miljard euro.

Een demonstrant protesteert op 22 november.
Een demonstrant protesteert op 22 november. Foto Adrian Dennis/AFP

Het Verenigd Koninkrijk lijkt bereid als onderdeel van de Brexit tientallen miljarden euro’s meer te betalen aan de Europese Unie dan tot nu toe het geval was. Dat melden Britse media waaronder de Financial Times en The Daily Telegraph.

Volgens de kranten zal het VK zijn betalingsverplichtingen als EU-lid nakomen. In totaal komt dat dan neer op een brutobedrag van circa 100 miljard euro. Als daar de geldstroom die vanuit de EU naar het Verenigd Koninkrijk vloeit (landbouwsubsidies, terugbetaling leningen, inleg Europese Investeringsbank) van afgetrokken wordt, verwachten de Britten tussen de 45 en 55 miljard euro te betalen, aldus Britse media.

Lees ook het bericht: ‘Deal bereikt over financiële afhandeling Brexit’

In haar toespraak in Florence in september zei de Britse premier May slechts 20 miljard te willen betalen. Dat is het Britse deel van de huidige meerjarenbegroting (die loopt tot 2020). „Ik wil niet dat onze partners vrezen meer te moeten betalen of minder te zullen ontvangen als gevolg van onze keuze te vertrekken”, aldus May toen. Meer geld zou volgens de premier onderwerp zijn van onderhandelingen – en afhankelijk zijn van Britse toegang tot de Europese interne markt in een overgangsfase in de jaren na Brexit.

Waarschijnlijk wordt nu geen precies bedrag afgesproken dat de Britten in één keer moeten overmaken. Het duurt mogelijk decennia voordat helder is hoeveel de Britten verschuldigd zijn.

De tijd dringt

Onderhandelaars zeggen onmogelijk te kunnen weten wat rentestanden en wisselkoersen in de toekomst doen, of hoelang gepensioneerde EU-ambtenaren, voor wie de Britten medeverantwoordelijk zijn, in leven blijven en betaald dienen te worden. Het zal dus lang duren voordat de rekening voldaan is – politiek gevoelig voor Brexiteers die snel af willen van alles wat met de EU te maken heeft.

De tijd dringt, weten de Britten. Op 14 en 15 december besluiten de overige 27 EU-leiders of er genoeg schot in de onderhandelingen zit om over de toekomstige handelsrelatie te praten. Met minder dan anderhalf jaar tot de uittreding is die goedkeuring van enorm belang voor de Britse economie, politieke stabiliteit en voor de loopbaan van premier May.

De Ieren vrezen dat de Brexit leidt tot herinvoering van de grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland. Lees daarover: De vette Ierse eend is nu al de dupe van Brexit

Het Britse bedrijfsleven eist snel duidelijkheid en oefent grote druk uit op May. Juist daarom overtuigde de premier een paar dagen geleden haar ministers een beter bod te steunen. Zelfs de overtuigde Brexiteers Michael Gove en Boris Johnson, die in juli zei dat de EU „kon fluiten” naar een miljardenbetaling, stemden in.

De toezegging betekent niet dat de weg naar een Brexitakkoord vrij is. Er is geen officiële bevestiging dat de gemelde bedragen kloppen. Ook is geld slechts een van de dossiers waarin voortgang geboekt moet worden.

In de kwestie van de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkijk en vice versa is onenigheid over de rol van het Europees Hof van Justitie en de voorwaarden voor gezinshereniging. Ook bestaat er grote verwarring over hoe de Noord-Ierse grens na Brexit even ‘onzichtbaar’ kan blijven als nu. De EU verlangt daarover zekerheden. Het is de vraag of die solidariteit met Ierland, dat met een veto dreigt, even groot blijft als er inderdaad een deelakkoord over geld is: de handelsrelatie is ook in het belang van grote EU-landen als Duitsland en Frankrijk en belangrijke Britse handelspartners als Nederland.

Het Britse ministerie van Brexitzaken is in „intensieve gesprekken” verwikkeld. Een akkoord over geld zou een doorbraak zijn, maar tal van taaie onderwerpen kunnen voor grote problemen zorgen in de week van de waarheid voor deze fase van de onderhandelingen.