Roundup

EU-landen stemmen vóór vijf jaar langer gebruik van onkruidbestrijder glyfosaat

De Europese Unie heeft besloten om de omstreden onkruidbestrijder glyfosaat vijf jaar langer toe te staan. Een meerderheid van de EU-lidstaten stemde maandag in met het voorstel van de Europese Commissie. Eerder dit jaar stelde de Commissie nog een verlenging van tien jaar voor. Dat voorstel haalde toen geen meerderheid. Een nieuw voorstel, waarin de toelating verkort werd tot vijf jaar, werd vorige maand ook verworpen. Nederland steunde beide voorstellen wel.

Deze keer lukte het de Commissie wel om het een verlenging van vijf jaar langs de lidstaten te loodsen. Achttien Europese lidstaten stemden voor, negen stemden tegen. Een lidstaat onthield zich van stemming. Om een besluit te kunnen nemen was een zogeheten gekwalificeerde meerderheid nodig: ten minste zestien lidstaten, die samen minimaal 65 procent van de EU-burgers vertegenwoordigen.

De Duitse stem vóór verlenging, die de doorslag gaf, heeft in Berlijn tot grote problemen geleid voor bondskanselier Merkel (CDU) en haar poging een nieuwe regering te vormen met de SPD. Minister van landbouw Schmidt (CSU) gaf opdracht voor te stemmen, hoewel hij wist dat zijn collega van milieu Hendricks (SPD) tegen was. Doorgaans onthoudt Duitsland zich van stemming als de regering intern verdeeld is. De SPD spreekt nu van een vertrouwensbreuk, terwijl donderdag een eerste gesprek tussen CDU, CSU en SPD over de nieuw te vormen coalitie is gepland.

Glyfosaat is de meest gebruikte onkruidbestrijder van Europa en is de werkzame stof in het middel Roundup van agrochemiebedrijf Monsanto. Glyfosaat is omstreden vanwege mogelijke gezondheidseffecten. Wereldgezondheidsorganisatie WHO concludeerde in 2015 dat het middel „waarschijnlijk kankerverwekkend” is bij mensen. Die conclusie werd vervolgens tegengesproken door onder meer de Europese Voedselveiligheidsorganisatie EFSA.