Roundup

Omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat blijft nog zeker vijf jaar te gebruiken in EU

De Europese Unie heeft besloten om de omstreden onkruidbestrijder glyfosaat vijf jaar langer toe te staan. Een meerderheid van de EU-lidstaten stemde maandag in met het voorstel van de Europese Commissie.

Glyfosaat stond dit jaar al meerdere keren op de agenda van de Europese Unie. Eerder dit jaar stelde de Commissie nog een verlenging van tien jaar voor. Dat voorstel haalde toen geen meerderheid. Een nieuw voorstel, waarin de toelating verkort werd tot vijf jaar, werd vorige maand ook verworpen. Nederland steunde beide voorstellen wel.

Deze keer lukte het de Europese Commissie wel om het een verlenging van vijf jaar langs de lidstaten te loodsen. Achttien Europese lidstaten stemden voor, negen stemden tegen. Een lidstaat onthield zich van stemming.

Om een besluit te kunnen nemen was een zogeheten gekwalificeerde meerderheid nodig: ten minste zestien lidstaten, die samen minimaal 65 procent van de EU-burgers vertegenwoordigen. Volgens Duitse media is de Duitse stem vóór verlenging cruciaal geweest. Eerder onthield Duitsland zich nog van stemming. De Duitse sociaal-democraten SPD zijn verbolgen over de ja-stem.

Glyfosaat is de meest gebruikte onkruidbestrijder van Europa en is de werkzame stof in het middel Roundup van agrochemiebedrijf Monsanto. De toestemming om glyfosaat te gebruiken in de EU loopt op 15 december af.

Glyfosaat is omstreden vanwege mogelijke gezondheidseffecten. Wereldgezondheidsorganisatie WHO concludeerde in 2015 dat het middel „waarschijnlijk kankerverwekkend” is bij mensen. Die conclusie werd vervolgens tegengesproken door onder meer de Europese Voedselveiligheidsorganisatie EFSA. Critici daarentegen menen dat de stof glyfosaat wel schadelijk is voor zowel planten als dieren.

Het Europees Parlement stemde in oktober voor een uitfasering van glyfosaat binnen vijf jaar, maar die uitspraak is niet bindend.