Kinderopvang

Verplichte registratie voor vrijwilligers en bezoekers

Niet alleen werknemers maar ook tijdelijke arbeidskrachten en vaste bezoekers van een kinderopvang moeten zichzelf binnenkort verplicht inschrijven in een personenregister. Om je in te kunnen schrijven is een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

De maatregel gaat vanaf maart 2018 in, schrijft het ministerie van Sociale Zaken dinsdag. Het register wordt beheerd door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Iedereen die is ingeschreven wordt dagelijks gescreend. Als blijkt dat iemand strafbare feiten heeft gepleegd en mogelijk een gevaar vormt voor kinderen, wordt via de GGD de werkgever ingelicht.

Sinds 2013 bestaat al een screening voor vaste medewerkers en gastouders en hun volwassen huisgenoten. Straks geldt dat ook voor iedereen die ‘structureel’ op een kinderopvang te vinden is, bijvoorbeeld stagiairs, vrijwilligers en bouwvakkers die een grote klus hebben op een opvanglocatie. Structureel is volgens het ministerie iedereen die meer dan een keer in de maand een half uur aanwezig is. Het ministerie benadrukt dat het gaat om een richtlijn, niet om een beleidsregel. De komst van een personenregister werd in februari 2016 al aangekondigd.

Een uitzondering geldt voor eenmalige langdurige klussen. Dan gaat het om mensen die niet langer dan twee weken werkzaam zijn op een locatie en geen verantwoordelijkheid dragen voor kinderen. Een schilder die een keer wordt ingehuurd om de kozijnen te schilderen bijvoorbeeld, of een snuffelstagiair die een aantal dagen meeloopt. (NRC)