Het Wereld Natuur Fonds is ook al agile

Japke-d. vraagt door zag een vacature van het WNF en snapte er niets van. Ze was niet de enige.

Illustratie Tomas Schats

Het Wereld Natuur Fonds plaatste vorige week een vacature die euh, nogal opviel. Er werd namelijk een ‘chapter lead creative content’ gezocht die „een uitdaging ziet in het voortzetten van de Agile Transformatie”, die „ervaren is in het optimaliseren van earned en owned content”, „open is in verbinding”, „overkoepelende kaders ontwikkelt” en „zelf ook graag met de voeten in de klei staat”.

Die voeten in de klei, dat snapte ik nog. Klei, natuurfonds, helder. Maar verder? Chapter? Motorclub? Help.

Ik was niet de enige. Volgens de site communicatieonline.nl was het WNF „volledig doorgeslagen met de tekst” en vond op Twitter en LinkedIn de één het „gebakken lucht” en deed een ander het jargon „pijn aan de ogen”. Gelukkig wilde Jalbert Kuijper, ‘chief engagement’ (daar komen we zo op) bij het WNF, best even uitleg geven.

Wat een ophef om een vacature!

„Ja, cool hè?”

Nou, veel mensen snapten er niets van.

„Natuurlijk was het niet onze opzet om negatief op te vallen. Maar wat we wilden, hebben we bereikt, namelijk een stukje herkenning creëren bij de mensen die wij zoeken. Er is veel gereageerd.”

Wat is een ‘chapter lead’? Een chef?

„Nee, een chapter lead is meer een facilitair manager die zelf ook meewerkt. Iemand die bekijkt of de capaciteit aanwezig is om een bepaald doel te halen.”

Stel, er wordt een filmpje gemaakt. Dat is ‘creative content’, toch?

„Ja, mooi voorbeeld. De chapter lead kijkt dan of het WNF mensen in dienst heeft die dat kunnen maken, of dat mensen daarin eerst getraind moeten worden.”

Mensen gaan ook meer vragen stellen over wat er van hen verwacht wordt. Het werkt écht

En het WNF is dus ook al agile.

„Ja, agile betekent dat we adaptiever opereren dan vroeger. Toen maakten we jaarplannen en moesten we anderhalf jaar ervoor al precies weten wat we wilden. Tegenwoordig kunnen we per twee weken of nog sneller bijsturen.”

Waarom moet het agile?

„Onze boodschap is veel complexer geworden. Onze uitdaging is nu om mensen ervan bewust te maken dat hun eigen gedrag de grootste bedreiging is voor de natuur. Bijvoorbeeld dat als je minder vlees eet, dat op de natuur minstens zo veel impact heeft als wanneer je geld naar ons stuurt. We hebben een organisatie nodig die snel kan inspelen op de actualiteit.”

Waarom noemen jullie chapters niet gewoon afdelingen?

„Dan denken mensen dat er een traditionele hiërarchische structuur achter zit, en komen ze niet uit hun comfortzone. Met deze nieuwe taal laat je zien dat iedereen verantwoordelijkheid moet nemen. Mensen gaan ook meer vragen stellen over wat er van hen verwacht wordt. Het werkt écht.”

Ik hoor ook vaak van mensen die agile werken dat het chaos is.

„Ik noem dat functionele chaos. Als je iets wil veranderen, moet je eerst oude structuren afbreken. Vergelijk het met een verbouwing. Dan moet je ook eerst door een dalletje.”

Een verbouwing kan ook mislopen.

„Zeker. Maar veel vaker ontstaat er iets veel beters. En als je niets verbouwt, loop je ook weer risico.”

Wat is earned en owned content?

Earned is dat andere media onze content doorplaatsen, een beetje zoals dit interview, haha. Owned content is content die we via onze eigen kanalen verspreiden.”

De chapter lead moet ook „overkoepelende kaders ontwikkelen”. Is dat niet wat vaag?

„Met overkoepelende kaders bedoelen we het stukje controle op de inhoud. Dus hoe pas ik de branding toe, welke tone of voice gebruik ik, welke wording?”

Wording?

„Ja, welke tekst. Overkoepelende kaders zijn de randvoorwaarden.”

Zeg dát dan.

„Randvoorwaarden klinkt beperkend. Overkoepelende kaders geven de ruimte weer waarbinnen mensen vrij kunnen zijn. Dat klinkt toch anders.”

Nou, dat vind ik niet. Iets anders: de purpose. In de vacature staat dat het WNF „een prachtige purpose” kent. Dat is toch gewoon een ‘doel’?

„Nou, eerder het hogere doel, ons geloof. Maar als we dat zeggen, vinden veel mensen dat te zweverig. Of te christelijk.”

U bent zelf ‘chief engagement’. Dat is toch verloving?

„Zeker. Maar het betekent ook ‘verbinding’. We hebben veel van wat we kunnen doen te danken aan onze relaties.”

Uw kandidaat is ‘open in verbinding’.

„Ja, dat betekent dat hij of zij bereid moet zijn zonder oordeel met mensen in contact te gaan. Dat is best lastig soms.”

Haha, ja nou en of! Snapt u dat mensen oordelen over deze vacature?

„Ach, er zijn zoveel oordelen in de wereld tegenwoordig. Maar gelukkig waren er ook mensen die zeiden: ‘Zo leuk dat jullie dit durven!’ En dáár ging het ons om.”