Doggersbank

Rotterdamse haven in consortium voor bouw ‘windstroomeiland’

Het Rotterdamse Havenbedrijf gaat samen met vier beheerders van elektriciteit- en gasnetten meewerken aan de bouw van een ‘windstroomeiland’. Het stuk land, mogelijk zes vierkante kilometer groot, moet na 2040 de stroom van duizenden windmolens op de Noordzee verdelen naar de aangesloten Noordzeelanden en ook omzetten in groene waterstof. Andere partners zijn onder meer Tennet, beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, en de Gasunie. Mogelijk komt het eiland op de Doggersbank te liggen, waar gemiddeld veel wind staat en waar het ondiep is. Dankzij de aanleg van de Tweede Maasvlakte heeft het havenbedrijf ervaring met de aanleg van eilanden in zee. (NRC)

Duizenden windmolens pagina E3