Wie van de twee goot de lampolie door het hele huis?

Wie: Najib

Kwestie: poging tot brandstichting en bedreiging met brand

Waar: rechtbank Rotterdam

De Zitting

Najib en Sandra hadden jarenlang een vechtrelatie. En dat kon in hun geval ook bewezen worden, vooral omdat Najib hun WhatsApp-gesprekken nooit van zijn telefoon wiste. Zij heette daarin ‘moppie’ en hij ‘carpe diem’ (pluk de dag). De advocaat van Najib biedt de rechtbank een paar jaar aan uitgeprinte digitale chatgesprekken aan. Vooral om duidelijk te maken dat niet hij agressief was, maar vooral zij. En dat juist zij heel wat akeligheid aan hem had geappt.

Het bewijs in deze zaak berust namelijk vooral op háár verklaring. Of de rechtbank het beeld van de vrouw als slachtoffer van een dreigende, brandstichtende man dus maar wil bijstellen. Zij wisten beiden van geen ophouden. Over het incident zegt de advocaat dat niemand écht weet wie van beiden met lampolie in hun huis aan het gieten is geweest.

Er zijn dus 760 pagina’s conversaties tussen de inmiddels ex-echtelieden beschikbaar. Dat kan de rechtbank natuurlijk niet meer lezen in het uurtje dat is uitgetrokken – daarom heeft hij een selectie gemaakt, van zo’n twintig A4’tjes. „U bedoelt dit vooral als een sfeertekening van de relatie?”, vraagt een van de rechters voor de zekerheid. Inderdaad. De rechtbank trekt zich tien minuten terug voor een snelle indruk – de officier blijft in de rechtszaal en gaat snel met een markeerstift aan de slag.

In juli 2015 wordt de politie gealarmeerd door de moeder van Sandra. Zij heeft begrepen, via WhatsApp, dat Najib ‘helemaal doordraaide’. Als Sandra inderdaad wil scheiden, zou hij ‘iedereen’ om zich heen gaan ‘doodmaken’.

Sandra komt volgens de politie gestresst over, verzekert luidkeels dat er ‘niks aan de hand’ is, maar de politie vertrouwt het niet. Op haar kleding en lichaam is lampolie gegoten. Binnen wijst Sandra de politie in de keuken de afvalbak met daarin de lege oliefles – Najib zou overal in huis, maar vooral op hun bed, lampolie hebben verspreid.

Volgens haar heeft hij een rode aansteker, waarmee hij herhaaldelijk het dekbed in brand heeft geprobeerd te steken. Najib wordt door de politie uit huis gehaald. Hij verzet zich en wordt opgesloten. Van de burgemeester krijgt hij een huisverbod, gevolgd door een locatieverbod en een contactverbod van justitie.

Juridisch is de vraag of er feitelijk een poging is gedaan om iets aan te steken en door wie. Of waren het alleen maar ‘voorbereidingshandelingen’? Lampolie is weliswaar brandbaar, maar niet licht ontvlambaar. De advocaat vindt dan ook dat – wie van beiden de olie in huis ook verspreidde – geen van beiden écht van plan is geweest de zaak af te branden. Dit was een incident in een „hele complexe relatie” waarin dagelijks drama’s voorkwamen.

De officier van justitie vindt het niet aannemelijk dat Sandra met lampolie in de weer was. Haar verhaal is consistent met haar boodschap aan haar moeder – en het feit dat zij wist dat Najib een rode aansteker had. Ze eist 15 maanden cel.

De advocaat moet het zonder cliënt op de zitting stellen. Najib is na het incident naar Casablanca verhuisd, waar hij werkt en een nieuw huwelijk heeft, met een kind op komst. Hij wilde zich van Nederland distantiëren, maar op de vlucht zou hij dan weer níét zijn. Als de rechtbank het bijvoorbeeld bij een werkstraf zou laten, dan komt Najib daar voor over, zegt de advocaat. Sandra is niet z’n enige ex in Nederland – behalve een dochter bij Sandra heeft hij hier meer kinderen. Hij wil in Nederland kunnen blijven komen.

De rechtbank spreekt Najib deels vrij: gevaar voor de buren is niet bewezen. Najib krijgt een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, een taakstraf van 180 uur en een proeftijd van twee jaar. De rechtbank weegt daarin mee dat de relatie zodanig is hersteld dat volgens Sandra een ‘goed contact’ over hun kind bestaat. Ook weegt mee dat de zaak meer dan twee jaar oud is. Uit het vonnis blijkt verder dat Najib eerder dit jaar 14 maanden cel wegens witwassen, opiumwet- en openbareordedelicten kreeg.