Brieven

Medicijnprijzen

Creëer een aanbestedingsprocedure voor medicijnen

foto iStock

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) noemt zijn aanpak van dure geneesmiddelen „een tikkie verder” dan het vorige kabinet (Bruins pakt ‘absurde’ prijzen aan, 23/11). Hij hanteert de „sluis”, waarbij overheid en fabrikant een ondoorzichtig contract sluiten en dreigt met dwanglicenties en „magistrale bereidingen”, waarmee apothekers het patentrecht kunnen omzeilen. Dit toont het geringe vertrouwen tussen overheid en fabrikant aan, en het biedt geen transparante en duurzame oplossing voor patiënt en maatschappij.

„Een tikkie anders” kan het organiseren van aanbestedingen zijn. Ter vergelijking: neem een verkeersknooppunt dat in de filetoptien staat en wordt aangepakt via een transparante aanbestedingsprocedure en vervolgens wordt uitgevoerd met maatschappelijk geld. De innovatieve farmaceutische zorg kan op dezelfde wijze worden georganiseerd. We beschouwen ziekten immers als een maatschappelijk probleem.

Stel vast welke aandoeningen, liefst in Europees verband, aanbesteed moeten worden en leg vast waar een nieuw geneesmiddel aan moet voldoen. Beschrijf in dit pakket van eisen een prijsgrens per gewonnen levensjaar, toename van kwaliteit van leven of vermindering van de ziektelast.

Ook de beschikbaarheid van het geneesmiddel en de prijsontwikkeling bij uitbreiding van indicaties kunnen worden vastgelegd.

Deze aanpak neemt verrassingen bij introductie van nieuwe geneesmiddelen weg en draagt bij aan het transparant en duurzaam organiseren van de innovatieve farmaceutische zorg.


ziekenhuisapotheker