NRC checkt: ‘Er is leegloop van ambulancepersoneel naar ziekenhuizen’

Dat zei FNV-bestuurder Fred Seifert enkele weken geleden in verschillende media.

Ambulancepost van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam.
Ambulancepost van het OLVG-ziekenhuis in Amsterdam. Foto Maurice Boyer

De aanleiding

De FNV maakte onlangs na eigen onderzoek melding van een ‘leegloop’ van ambulancepersoneel naar ziekenhuizen. „Omdat daar de tijden regelmatiger zijn en de lonen hoger”, stelde FNV-bestuurder Fred Seifert op 25 oktober op de website van de vakbond en in verschillende media. Woensdag is er overleg met minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) over het tekort aan personeel. Aansluitend is er een Kamerdebat.

Waar is het op gebaseerd?

De FNV deed onderzoek onder ambulancemedewerkers, raadpleegde rapporten en vergeleek cao’s. FNV-bestuurder Seifert kan bovendien bogen op eigen ervaring als voormalig ambulanceverpleger. Hij stelde dat de medewerkers maandelijks 280 euro minder verdienen dan hun collega’s in ziekenhuizen.

En, klopt het?

Betrokken organisaties zien geen leegloop bij ambulancediensten. „Het grote thema onder onze leden is het personeelstekort in de gehele gezondheidszorg”, laat V&VN weten, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen, met 90.000 leden. Uit een enquête bleek onlangs dat 85 procent van de 17.000 respondenten dagelijks last heeft van een personeelstekort. Maar specifiek een leegloop bij ambulancediensten? „Dat weet ik niet”, zegt een woordvoerder.

Verplegersvakbond NU’91 is evenmin overtuigd. Een leegloop „is een trend die wij niet herkennen”, zegt een woordvoerder. Het maximaal te behalen brutosalaris is „inderdaad wat lager” dan in een ziekenhuis, „maar door allerlei toeslagen is het netto toch ongeveer evenveel”. Brancheorganisatie Ambulancezorg Nederland is het stelligst. „Van leegloop naar ziekenhuizen is geen sprake”, meldt een woordvoerder. Vorig jaar verliet 6,1 procent de ambulance. Dat percentage is „laag”. De meeste vertrekkers gaan met pensioen of stappen over naar een andere ambulancedienst. Het maximale maandsalaris ligt met 3.691 euro vanaf komend jaar wel wat lager dan dat in ziekenhuizen; niet 280 euro zoals de FNV stelt maar 149 euro lager. Dit tekort wordt bovendien „grotendeels gecompenseerd” door „meer en hogere toeslagen”.

FNV-bestuurder Seifert reageert dat halverwege 2018 de lonen wél veel verschillen, als gevolg van een verbeterde cao voor ziekenhuizen. Wel geeft hij toe dat het verschil minder is dan 280 euro. „Iedereen maakt weleens een vergissing.” Dat netto de lonen minder uit de pas lopen, is volgens hem „per individu verschillend”. Ook blijft hij erbij dat er een leegloop gaande is. Hij concludeert dat uit „recent en eigen onderzoek” bij regionale ambulancediensten. De vertrekkers gaan niet alleen naar ziekenhuizen maar, zegt hij later, ook naar uitzendbureaus, die hen te werk stellen bij ambulancediensten, met hogere vergoedingen.

Conclusie

Het is duidelijk dat er personeelstekorten zijn in de gezondheidszorg. Bewijs dat onder ambulancepersoneel een „leegloop” gaande is naar ziekenhuizen, is echter niet te vinden. En dat veel verplegers overstappen vanwege een hoger loon? Het salaris is niet verschrikkelijk veel lager. We beoordelen de stelling daarom, vooralsnog, als grotendeels onwaar.