Zeven van de tien dagen ziek, toch houdt ze haar contract

Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Vandaag arbeidsrecht.

foto rien zilvold

Ze was wel erg vaak ziek geweest. In de zeven jaar dat ze bij supermarktconcern Aldi had gewerkt, had ze zich 1.156 van de 1.820 werkdagen afgemeld. Een verzuim van 69 procent, tegenover een gemiddelde van 4 procent binnen Aldi Nederland. Dat bleef niet onopgemerkt. Na zeven jaar was de maat vol en vroeg Aldi om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens frequent ziekteverzuim.

De vrouw werkte als ‘tweede vervangend filiaalleider’ in een team met acht werknemers in een filiaal in het zuiden van Nederland. Ze gaf toe dat ze het regelmatig had laten afweten, maar dat de redenen voor het verzuim steeds verschillend waren geweest. Er was volgens de werknemer geen sprake van veelvuldig ziekteverzuim.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant overweegt dat de overeenkomst alleen kan worden ontbonden als het verzuim tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering heeft geleid. Haar directe collega’s hebben dankzij de vrouw weliswaar regelmatig moeten overwerken, maar dit heeft volgens de kantonrechter niet bewezen geleid tot een onaanvaardbare constante overbelasting.

Bovendien moet worden gekeken naar het grotere geheel. Een groot concern als Aldi hoeft voor vervanging niet te putten uit één filiaal, maar kan binnen de hele organisatie zoeken naar oplossingen, zoals een flexibele pool. Alleen al Aldi Best, waar de zuidelijke filialen onder vallen, heeft ruim 500 medewerkers. Van grote organisaties kan volgens de rechter in dit opzicht meer worden verwacht dan van kleinere werkgevers.

Het ziekteverzuim van de vrouw ligt gezien het gemiddelde onevenredig hoog, vindt ook de kantonrechter, maar de bedrijfsvoering van Aldi Best heeft er niet direct onder te lijden. Het verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt dan ook afgewezen.

Uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2017:6312