Procedures misstanden niet op orde

Klokkenluiders

Vier op de vijf bedrijven en instellingen hebben een interne procedure om misstanden te melden, maar bij meer dan de helft daarvan voldoet die procedure waarschijnlijk niet aan de wettelijke eisen. Dat meldt het Huis voor Klokkenluiders op basis van een enquête onder 432 ondernemingsraden.

Sinds vorig jaar zijn alle organisaties met meer dan vijftig werknemers verplicht om een veilige procedure in te stellen waarlangs vermoedens van misstanden kunnen worden gemeld. Ook moet een werknemer een adviseur met een geheimhoudingsplicht kunnen raadplegen, zoals een advocaat. En alle werknemers moeten geïnformeerd worden over de klokkenluidersprocedure.

Mogelijk is het percentage bedrijven dat aan de wettelijke eisen voldoet nog lager dan uit de enquête naar voren komt, omdat de enquête is uitgevoerd onder ondernemingsraden. Veel kleine bedrijven hebben niet zo’n medezeggenschapsorgaan. Het Huis voor Klokkenluiders schat dat van deze kleinere bedrijven ongeveer een kwart een wettelijk adequate meldingsprocedure heeft.

Er is ook kritiek op het Huis zelf. Sinds de oprichting in juli 2016 is nog niet één onderzoek naar een gemelde misstand afgerond. (NRC)