Frankrijk

Premier verbiedt ministers gebruik van ‘inclusieve taal’

De Franse premier Édouard Philippe heeft zijn bewindslieden verboden in overheidsteksten nog langer een zogenoemde inclusieve schrijfstijl te hanteren. In een via Le Figaro uitgelekte brief herinnert hij eraan dat de mannelijke vorm in het Frans ook neutraal kan zijn. Om de leesbaarheid te vergroten, wil hij af van de steeds vaker opduikende inclusieve constructies met tussenpuntjes (‘Chèr.e.s ami.e.s’) om zowel de vrouwelijke als de mannelijke variant van een woord aan te geven. Wel moet waar mogelijk bij beroepen en functies ook de vrouwelijke vorm gebruikt worden. Dus wordt het in een brief: ‘Madame la ministre’ in plaats van het door de Académie française voorgeschreven ‘Madame le ministre’. Met de missive hoopt Édouard Philippe een al weken hoogoplopend taaldebat te smoren. (NRC)