Buurtbewoners tegen komst torenflat in Westerpark

Woontoren Westerpark Deze week beslist de gemeente over de komst van een toren in het Westerpark. De buurt ziet liever groen dan steen.

„Wat heeft u liever, stenen of groen?”, vraagt actievoerder Els Bannenberg woensdagmiddag aan wethouder Eric van der Burg in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening. Ze is een van de zes publieke sprekers van het ‘Actiecomité Stop de Bouwwoede - Westerpark Groen!’, die per persoon twee minuten de tijd krijgen om duidelijk te maken dat de buurt tegen de bouw van een woontoren is op ‘kavel X’.

Kavel X ligt in het Westerpark, parallel aan de Haarlemmerweg, ter hoogte van de Bos en Lommerweg. Het kavel fungeert als parkeerplaats voor de daarnaast gelegen strook kantoorpanden van ING. Met het vertrek van ING wil de gemeente deze panden transformeren tot zo’n 800 woningen. Kavel X moet daar nog eens ruim 100 woningen aan toevoegen: daar moet een architectonisch hoogstandje van 44 meter hoog verrijzen, met in het midden een gat in de vorm van een fotolijst.

De actievoerders verzamelden 3.500 handtekeningen van buurtbewoners. Zij willen geen extra bebouwing in het park, maar juist dat het kavel een verlengstuk wordt van het park, zodat het een groene entree wordt. Het nieuwe gebouw zou bovendien leiden tot bomenkap wegens de aanleg van een waterkering.

Na inspraak van de actievoerders is het woord aan de raadsleden. Er moet geluisterd worden naar de buurtbewoners, klinkt het in de oppositie. Voor Jorrit Nuijens (GroenLinks) is de zaak zo klaar als een klontje: „De buurt wil dit niet. De beslissing ligt hier, en we moeten het gewoon niet doen.” Volgende week wordt er gestemd, waarbij goedkeuring vooral af zal hangen van de SP. Het is de vraag of zij mee gaan in de wensen van coalitiepartners D66 en VVD die vóór de bouw van de toren zijn, waarin geen sociale huurwoningen zullen komen. Wanneer de wethouder het woord krijgt wordt in ieder geval duidelijk wat zijn antwoord is op de vraag of hij liever extra stenen of extra groen ziet: „We weten allemaal dat we niets gaan bouwen op een parkachtige plek. We gaan bouwen op een parkeerplaats.”

Correctie: in een eerdere versie van dit artikel stond per abuis wethouder Eric van den Burg. Dat moest Eric van der Burg zijn.