Brieven

Brieven 24/11/2017

Overheid op internet

Phishing e-mails

Vertrekkend Fox-IT-directeur Ronald Prins slaat de spijker op zijn kop in zijn artikel We leven op internet nog als in de prehistorie (22/11).

Eén voorbeeld: dagelijks in de mailbox: phishing-e-mails. Meestal zogenaamd afkomstig van grote bekende bedrijven zoals banken en telecomaanbieders. Aanvankelijk vol taal- en spelfouten, maar inmiddels steeds professioneler.

In feite zijn er hiermee in ons land dagelijks miljoenen poging tot beroving van burgers en bedrijven, maar het enige dat er op zit, is het nepbericht doorsturen naar de ‘valse-e-mail-meldpunten’ van de echte bedrijven. Het pleidooi van Ronald Prins om internet als onderdeel van de openbare ruimte te gaan zien verdient alle aandacht.

Elektrische auto’s

Duurzame realisering

Het kabinet heeft als voornemen om vanaf 2030 alleen nog maar elektrisch aangedreven auto’s toe te laten (Maak rijden op benzine nóg minder aantrekkelijk, 21/11). In 2016 waren er volgens het CBS in Nederland zo’n 9 miljoen personenauto’s die 11.000 km per jaar aflegden (benzine) resp. 24.000 km voor diesels. Als ik het nareken, is de benodigde elektrische energie 47 procent hoger dan de huidige beschikbare capaciteit om de huidige kilometrage mogelijk te maken.

Nu is een ander voornemen van de regering erop gericht om kolencentrales te sluiten en opwekking via aardgas te ontmoedigen. Uitbreiding van opwekkingscapaciteit kom ik echter nergens tegen behalve dat het gebruik van duurzame energie moet worden bevorderd.

Aangezien op dit moment slechts 7,5 procent van de energie duurzaam wordt opgewekt, is er nog een lange weg te gaan en het is te betwijfelen of dat allemaal uit duurzame bronnen te realiseren is.

De conclusie is dan ook dat hier weer eens politiek wordt bedreven zonder na te denken over de realisatie. Het lijkt mij verstandiger om eens fundamenteel na te gaan denken hoe de maatschappij er over x-aantal jaar eruit zou moeten zien en hoe vervoer en energie daarin zouden moeten passen.

Medicijnprijzen

‘Eerbied voor het leven’

Toen ik jong was werd ik geïnspireerd door Albert Schweitzer. Hij werkte jaren als arts in Afrika onder andere met mensen die leden aan lepra. Hij kreeg de Nobelprijs voor de Vrede voor zijn filosofie Eerbied voor het leven. De prijs gebruikte hij om het lepradorp en ziekenhuis dat hij was begonnen in Afrika te voltooien.

Het huidige winstbejag bij de ontwikkeling van medicijnen zou hij betitelen als misdadig. Het doel van de geneeskunde was in zijn ogen een bezielde inzet voor de medemens. Als hij nog leefde, zou hij zich inzetten voor het gratis verstrekken van medicijnen. Hij heeft zijn hele leven ‘gegeven’. Hij wilde geen geldelijk gewin. Laten we een voorbeeld aan hem nemen.

Reactie

Ik ben blij met betogen

Ik moet even reageren op de brief van A.C. de Goederen (Brieven, Kinderfeest gered, 22/11). Ik weet niet over welk volk hij het hier heeft. Ik hoor niet bij dit volk in elk geval. Ik ben juist heel blij met de vrijheid van betogen in Nederland. Hier hebben onze grootouders hun leven voor op het spel gezet! Ook is het mooi dat de anti-Zwarte Piet-activisten hun mening geven: dit geeft ons de kans de Pieten aan te passen zodat we niet meer hele bevolkingsgroepen beledigen. En voor de kinderen maakt het echt niets uit of Piet nu zwart, rood, geel of groen is. Ik kan het weten; mijn kinderen zijn 6 en 8 en zitten er dus middenin.

Correcties/aanvullingen

Tsjernobyl

In het artikel Eerste reactie Rusland na kernlek: ontkennen (22/11, p. 15) staat dat de kernramp in Tsjernobyl zich in 1987 voltrok; dat was in 1986.

Mladic

In het artikel Mladic krijgt levenslang (voorpagina, 22/11) staat dat in juli 2015 meer dan 7.000 moslimmannen uit Srebrenica werden geëxecuteerd; dat was in juli 1995.