Pensioenen niet omhoog bij overheidsfonds ABP

Het fonds stelt dat er nog niet genoeg geld is voor een verhoging. De premie stijgt wel naar 22,9 procent.

De kans dat ABP de pensioenen in 2018 moet verlagen is inmiddels klein geworden, maar blijft wel aanwezig volgens het fonds.
De kans dat ABP de pensioenen in 2018 moet verlagen is inmiddels klein geworden, maar blijft wel aanwezig volgens het fonds. Foto Marcel van Hoorn/ANP

De pensioenen bij ABP, het fonds voor ambtenaren- en onderwijzers, gaan volgend jaar niet omhoog. In een bericht stelt het grootste pensioenfonds van Nederland, met meer dan 2,8 miljoen leden, dat er nog niet genoeg geld is voor een verhoging.

ABP had eind oktober een dekkingsgraad van 100,2 procent. Pas als die boven de 110 procent is, mogen de pensioenen worden verhoogd. De komende vijf jaar denkt het fonds niet in staat te zijn de pensioenen te verhogen.

De kans dat ABP de pensioenen in 2018 moet verlagen is inmiddels klein geworden, maar blijft wel aanwezig volgens het fonds. Als de dekkingsgraad tot en met 2020 onder het vereiste niveau van 104,2 procent blijft, is verlaging van de pensioenen noodzakelijk. Als een fonds te lang met zo’n lage dekkingsgraad te maken heeft, moet het korten om de uitkeringen voor gepensioneerden op peil te houden, evenals de pensioenopbouw van werkenden.

Pensioenpremie omhoog

De pensioenpremie gaat in 2018 wel omhoog naar 22,9 procent. Dit jaar was dit nog 21,1 procent. Dat betekent dat werkgevers én werknemers meer geld kwijt zijn aan de maandelijkse pensioenpremie. Werknemers krijgen daardoor minder loon gestort. Iemand die een maandinkomen van 3.500 euro bruto verdient, gaat daarmee acht euro per maand meer betalen.

De premie stijgt vooral door het meerjarige premiebeleid dat ABP vorig jaar aankondigde. Ook stelt ABP dat de premiestijging nodig is door de lage rente en het feit dat we steeds ouder worden. Een verhoging van de pensioenpremie is één van de manieren waarop een fonds het vermogen kan vergroten. Het probeert daarmee het probleem op te lossen dat er te weinig binnenkomt om aan de verplichtingen te voldoen. Een korting werkt aan andere kant om tot lagere betaalverplichtingen te komen.