Geen reclame

Ja/ja-sticker in Amsterdam mag

Vanaf 2018 ontvangen Amsterdammers alleen nog reclamedrukwerk als zij een ja/ja-sticker op hun brievenbus hebben. Bezwaar hiertegen van de folderbranche, die grote schade vreest, is woensdag door de rechter afgewezen. Met ja/ja geeft een Amsterdammer expliciet aan zowel reclamedrukwerk als huis-aan-huisbladen te willen. Zonder sticker krijgt hij die niet. Reclame weigeren en huis-aan-huisbladen wel krijgen, kan ook. Amsterdam wil zo voorkomen dat veel ongelezen papier wordt verspild. (NRC)