Brieven

Brieven 23/11/2017

Intocht Dokkum

Verandert er nog wat?

In 1948 werd ik in Dokkum geboren. In 1954 was ik bij feesten om het 1.200-jarig bestaan van de stad te vieren. Later kwam ik Dokkum in de geschiedenisboeken alleen tegen bij het jaartal 754. In mijn kinderlijke overmoed om uitvinder te worden, hoopte ik dat het jaartal 1948 ook ooit bij Dokkum zou horen. Vandaag weten wij dat 2017 meer kans maakt. In 754 werd er een aanslag gepleegd op Bonifatius, een idealist van elders. In 2017 pleegde het nieuwe provincialisme een aanslag op idealen, die gedragen worden door Nederlanders met roots van elders. Verandert er nog eens wat?

Darteritus

Complexe motoriek

Midden jaren tachtig kwam de bekende golfer Tom de Booij op bezoek in Soesterberg, waar ik bij TNO onderzoek deed naar de invloed van stress op de prestatie. Hij deed al enige tijd onderzoek naar het blokkeren van de motoriek, vooral tijdens putten, ogenschijnlijk een makkelijke slag. Juist daarom ontstaat angst om zo’n slag ‘onnodig’ te missen.

Na een middag praten kwamen we tot de volgende theorie, die niet genoemd werd in het recente artikel over dit onderwerp (De mysterieuze kwelling om een pijl te gooien, 18/11). Een complexe motoriek vraagt om een goede interactie tussen bewuste cognitieve controle (hogere processen in de prefrontale cortex) en lagere processen in de motorische cortex. De cognitieve controle beslist hoe de slag genomen moet worden en geeft opdracht aan de lagere processen de slag uit te voeren.

Door twijfel en angst ontstaat stress of deze aansturing wel goed is, waardoor de communicatie tussen de hogere cognitieve controle en de lagere motorprogramma’s verstoord wordt. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel. In plaats van te vertrouwen op het getrainde motorprogramma, wil de cognitieve controle meer zekerheid en gaat zich met het automatische programma bemoeien. Hierdoor ontstaat een blokkering of een slag die niet spontaan is, maar verkrampt.


psychofysioloog,

Consultatiebureau

Wél op huisbezoek

De bewering van Jantine de Jong dat het consultatiebureau niet bij gezinnen thuis komt klopt niet (Tegen babysterfte en bodemloze jongeren, 18/11). Als jeugdverpleegkundige in Maastricht kom ik bij alle nieuwgeboren kinderen altijd op huisbezoek. Bovendien ook bij alle ouders die vragen hebben over kindgerelateerde kwesties zoals slapen, gedrag dat door ouders als moeilijk wordt ervaren of vragen over voeding.

Ook komen wij thuis bij ouders die zelf geen vragen hebben, maar waar wij met samenwerkingspartners de zorg in kaart brengen en het gezin verder proberen te helpen.

Dividendbelasting

Investeer in techniek

In plaats van het geld, vanwege de afschaffing van de dividendbelasting, aan buitenlandse investeerders te geven, kun je het beter stoppen in de ondersteuning van het (technische) onderwijs in Nederland.

Er is een groot tekort aan technici en ict’ers. Het zijn dezelfde bedrijven die klagen over dit tekort en dreigen naar het buitenland te vertrekken. Meer en beter (technisch) geschoold personeel en bedrijven die graag hier willen blijven. Een win-winsituatie.

Correcties/aanvullingen

Dik Wessels

In Een bouwer met een neusje voor lucratieve deals (21/11, p. 3) stond dat Dik Wessels in 1991 koninklijk werd onderscheiden. Dit moet 1999 zijn.

Ronald Prins

In De bekendste hacker van Nederland stopt ermee (22/11, p. E2) stond dat scheidend Fox-IT-directeur Ronald Prins een baan had bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Dat moet de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst zijn. Ook stond er ten onrechte dat Prins lid is van de Cyber Security Raad.