Wetswijziging

Kamer wil kleine pensioenpotjes laten samenvoegen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetswijziging die moet voorkomen dat mensen die vaak van baan veranderen tekortkomen in hun pensioen. Mensen die vaak van baan wisselen, bouwen meerdere kleine pensioenpotjes op bij verscheidene fondsen. Die hebben nu nog het recht mini-pensioenen af te kopen. Daardoor heeft een werknemer even wat extra geld in de portemonnee, maar blijft hij zitten met een kleinere oudedagsvoorziening. De nieuwe wet vervangt het afkooprecht door het recht pensioenpotjes samen te voegen. Mini-pensioenen komen op de steeds flexibelere arbeidsmarkt vaker voor. (ANP)