‘Organisatie van de sport in Nederland moet daadwerkelijk verbeterd worden’

Sportakkoord De nieuwe regering komt met een sportakkoord. Om de sport toekomstbestendig te maken. Maar hoe of wat is nog niet helemaal duidelijk.

In Den Haag hopen ze te bedenken wat ze met sport in Nederland willen.
In Den Haag hopen ze te bedenken wat ze met sport in Nederland willen. Paul Bradbury/Getty

„Ja, dat is een goeie”, reageert Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) op de vraag voor welk probleem een nog te sluiten sportakkoord de oplossing is. „Mijn partij heeft geen regeerakkoord gesloten. Ik weet het niet precies”, zegt de vrouw die voetbalt bij Quick Nijmegen eerlijk. Na enig nadenken: „In ieder geval moet er iets in komen te staan over de toegankelijkheid van sport voor mensen met een beperking en een krappe beurs.”

Westervelds lichte verwarring is in zoverre exemplarisch voor het aangekondigde sportakkoord, dat ook Bruno Bruins (VVD), de nieuwe minister voor Sport, nog niet helder heeft over welke onderwerpen en met welke partijen hij precies afspraken wil maken. Hij vroeg per brief om ideeën en kreeg die maandag bij het wetgevend overleg met de sportwoordvoerders aangereikt.

Bruins wil sportbonden, gemeenten en sportkoepel NOC*NSF bij een sportakkoord betrekken. Kamerleden suggereerden ook: waterschappen en natuurbeherende organisaties vanwege buitensporten (CDA’er Hanke Bruins Slot), fitnesscentra (Antje Diertens van D66) en andere ministeries vanwege overlappingen (SP’er Michiel van Nispen). Dat alles om, zoals in het regeerakkoord staat, „de organisaties en financiën van de sport toekomstbestendig te maken”.

Maar staat de sport in Nederland er zo beroerd voor, dat een gezamenlijke koers gewenst is? Lang niet zo goed als verondersteld wordt, zegt Kamerlid Rudmer Heerema van regeringspartij VVD. „Ik maak me echt zorgen over de toekomst. Ik sprak de voetbalbond, die aangaf dat 60 procent van de clubs problemen hebben, ofwel met de beschikbaarheid van vrijwilligers, kader en coaches, ofwel met teruglopende sponsorinkomsten. Dan kun je wachten tot het een keer misgaat, of je grijpt in. De organisatie van de sport moet daadwerkelijk verbeterd worden”.

Eerst visie, dan rekenen

Als Heerema zijn zin krijgt, wordt er stevig ingegrepen. „Idealiter zou ik een zerobase-begroting willen maken. Eerst bedenken: wat willen we met de sport in Nederland? Om vervolgens uit te rekenen hoeveel geld ons dat kost. In plaats van bijslijpen kun je dan echt iets realiseren.”

Coalitiepartner Bruins Slot ziet gezamenlijke afspraken ook als een garantstelling voor de toekomst van sport, onder voorwaarde dat ook ongeorganiseerde vissers, mountainbikers en hardlopers bij het overleg betrokken worden. In het sportakkoord moet volgens haar ook de verdeling van de extra tien miljoen euro voor sportbonden vastgelegd worden. Nee, niet de tien miljoen extra voor de topsport. Die gaat via NOC*NSF rechtstreeks naar de topsportprogramma’s en talentontwikkeling.

Bruins Slot is blij met Bruins’ toezegging dat hij het gezicht van het sportakkoord wil zijn. En de minister wil binnen een jaar resultaat. Bruins: „Ik ga nu de thema’s verzamelen en kijken welke partijen we bij elkaar willen brengen. Het wordt een hele klus. Ik overweeg een taskforce samen te stellen om de voorbereidingen ter hand te nemen.”

    • Henk Stouwdam