PvdA, GroenLinks en SP willen macht farmaceuten breken

GroenLinks, SP en PvdA willen prijsopdrijving door de farmaceutische industrie aanpakken. De partijen willen sneller het patent op medicijnen kunnen omzeilen.

Foto Loic Venance/AFP

De linkse partijen GroenLinks, SP en PvdA willen de uitwassen in de farmaceutische industrie aanpakken. Die kan nu in sommige gevallen de prijs van medicijnen kunstmatig opdrijven, ten koste van patiënten. De drie partijen hebben daarom twintig plannen bedacht om dit effect tegen te gaan.

In een initiatiefnota stelt de linkse oppositie een verbod voor op het eindeloos verlengen van een octrooi op geneesmiddelen zodat geneesmiddelen eerder goedkoper worden. Een vervolgoctrooi zou voortaan maximaal twee jaar mogen duren.

De partijen willen dat er een eind komt aan ondoorzichtige prijsonderhandelingen tussen kabinet en de farmaceutische industrie. Ook willen ze de Mededingingswet aanscherpen om misbruik van de machtspositie van farmaceuten te bestrijden. Sponsoring van patiëntenorganisaties door de farmaceutische industrie moet worden verboden, die moeten worden gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Verder moet er een fonds komen voor onafhankelijk medisch onderzoek en moet agressieve marketing worden tegengegaan, om beïnvloeding van artsen te voorkomen. En de partijen stellen voor om in EU-verband gezamenlijk op te trekken, onder meer door bijvoorbeeld middelen centraal in te kopen.

NRC bracht zaterdag een reconstructie over hoe fabrikant Vertex de prijs voor het medicijn Orkambi, voor behandeling van taaislijmziekte, door een flinke lobby in de politiek in het basispakket wist te krijgen. De linkse partijen vinden de macht van de farmaceutische industrie veel te groot geworden.

Lees de reconstructie over het medicijn Orkambi: De keiharde lobby voor een extreem duur medicijn

Over het middel was in oktober ophef ontstaan toen bleek dat het middel niet in het basispakket werd opgenomen omdat toenmalig minister Schippers en Vertex het niet eens werden over de prijs. Het middel kost 170.000 euro per jaar per patient. Nadat patiënten van de ziekte vervolgens in de openbaarheid traden, besloot Schippers het medicijn toch te gaan vergoeden.