NRC Kerstactie 2017

Voor wie in een moeilijke situatie of zelfs regelrechte nood verkeert, geven Kerstmis en Nieuwjaar helaas weinig reden voor vreugde. De commissie ‘Lezers van NRC Handelsblad’ honoreert jaarlijks aanvragen van instanties die zich de praktische behoeften van onder meer drugsverslaafden, jeugdprostituees, daklozen of vluchtelingen aantrekken. Ze financiert activiteiten, maakt investeringen mogelijk en ondersteunt vrijwilligers.

Ook nu weer doet het fonds, opgericht in 1928, een beroep op de lezer om deze groepen financieel te steunen, misschien juist nu, nu aan alle kanten moet worden bezuinigd. Ieder jaar krijgt het fonds uit giften ongeveer 135.000 euro. Het geld wordt altijd verstrekt door tussenkomst van plaatselijke hulporganisaties. Het fonds maakt geen kosten en besteedt de jaarlijkse opbrengst vrijwel volledig.

Wilt u bijdragen dan kunt u uw gift overmaken op IBAN: NL34INGB 0002806200 of IBAN: NL14 RABO0365692034 ten name van Stichting Fonds NRC Handelsbladlezers in Amsterdam. Ook periodieke schenkingen zijn mogelijk. Voor legaten is het fonds zeer dankbaar. Het fonds staat bij de Belastingdienst geregistreerd onder ANBI-nummer 8160 47 091.

De leden van de commissie zijn:
J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga-Autsema, oud-senator D66, voorzitter
P. Brummelink, oud-stafmedewerker Dagbladunie, secretaris/penningmeester
Drs. A.E. Janssen, klinisch psycholoog n.p. te Rosmalen
Mr. E.O. Spier, notaris te Amsterdam
M.H.H. van Haaren, ex-gedeputeerde provincie Gelderland
Dr. S.H. Lo Fo Wong, voormalig huisarts te Rotterdam
F.L. Lui, communicatieadviseur Nationale Jeugdraad
P.A.C. Vandermeersch, hoofdredacteur NRC Handelsblad
D.M. van Beemen, CEO NRC Media