Brieven

Brieven 21/11/2017

Zwarte Piet-discussie

Sinterklaasjournaal

Het Sinterklaasjournaal is geen autoriteit aangaande het Sinterklaasfeest. Het is een journaal.

Bovendien is enkele jaren geleden al bewezen dat het daarin al niet onfeilbaar is: de detective-achtige spanning over de verdwenen cadeaus werd ondanks protesten van ouders zo groot dat kinderen angstig werden. Commentaar van de regisseur: „Wie geloven de kinderen, de tv of hun moeder?”

De reputatie van het Jeugdjournaal wordt misbruikt om uit de eigen koker gehaalde veranderingen in het Sinterklaasfeest aan te brengen. Daar heeft het Sinterklaasjournaal op geen enkele wijze het recht toe en is onverantwoord.

Het is de vraag of dat ook niet geldt voor gemeentebesturen.

Intocht Dokkum

Waar is de ‘mienskip’?

We staan aan de vooravond van de viering van Leeuwarden / Fryslan Culturele hoofdstad van Europa 2018. Het overkoepelende thema is mienskip, het Friese woord voor gemeenschap. Op de website van dit evenement lees ik dat de iepen mienskip van iedereen is. Ik lees verder: „Leeuwarden – Fryslan laat met al haar projecten een iepen mienskip zien. Een eigenwijze en betrokken gemeenschap met oog voor elkaars ideeën, mogelijkheden en uitdagingen.”

Op tv zie ik beelden van mensen op de snelweg die bussen tegenhouden. Bussen met andere mensen die willen demonstreren in Dokkum bij de landelijke intocht van Sinterklaas. Ik zie mensen zwaaien met Friese vlaggen. Ik ben verbijsterd en sprakeloos bij het zien van de beelden.

Is dit nu ‘iepen mienskip’? Is dit die eigenwijze en betrokken gemeenschap die oog heeft voor elkaars ideeën, mogelijkheden en uitdagingen? Blijkbaar is die iepen mienskip volgens sommige Friezen toch niet van iedereen. Als geboren en getogen Fries vond ik die snelwegactie een beschamende vertoning.

Vrouwen met Autisme

Minder negatief in beeld

Het artikel Drie vrouwen over de invloed van autisme op hun leven (18/11) bevestigt dat het leven met autisme zwaar is. De foto’s bij het artikel zijn deprimerend. Iedereen heeft vooroordelen over autisten: ze kunnen geen vrienden maken, hebben geen gevoel, communiceren slecht en zien er anders uit.

Maar autisten zijn juist leuk en zonder hen zou de wereld een chaos zijn. Ze houden van regels en houden zich daaraan, ze zijn perfectionistisch en hebben oog voor detail. En juist omdat ze anders zijn kun je met ze lachen. Gevoel hebben ze ook, alleen uiten ze dat anders.

Ik ben 21 en weet sinds een jaar dat ik Asperger heb. Zelf had ik ook vooroordelen maar weet nu dat ze niet kloppen. Ik pas niet in het hokje van de autist.

Waarom wordt altijd gekeken naar negatieve dingen? Het leven is soms zwaar, dat geldt voor iedereen. Als autist moet je goed naar jezelf luisteren en net als ‘normale mensen’ doen. Breng autisme minder negatief in beeld. Je hoeft je er niet voor te schamen en soms mag je er tevreden mee zijn.

Mediawijsheid

Het is maar informatie

De artikelen en adviezen over hoe we jongeren moeten opleiden tot meer ‘mediawijsheid’ slaan je om de oren tegenwoordig.

Wat mij verbaast is dat men de oplossing zoekt in de digitale richtingen, zoals social media en internettoepassingen, waar les over gegeven gaat worden. Maar zulke platformen zijn alleen maar het portal dat informatie doorgeeft. Het gaat juist om het interpreteren van deze informatie. Dit gebeurt gewoon in de hersenen van de jongeren en hier gebruiken ze hun algemene ontwikkeling en kennis voor. Meer mediawijsheid kun je bewerkstelligen door vakken zoals filosofie, maatschappijleer, geschiedenis en aardrijkskunde te geven of meer uren te geven. Meer kennis van deze vakken geeft de jongeren een beter instrument om de informatiestromen die op hen af komen te interpreteren en te beoordelen.

Correcties/aanvullingen

Shirley Temple

In de kop Met Shirly Temple naar Moskou en terug (20/11, p. 20) had ‘Shirley’ moeten staan.