Subsidies

Raad voor Cultuur adviseert wijzigen cultuurbeleid

Rijk en cultuurfondsen moeten met hun subsidiëring veel beter aansluiten bij de cultuurplannen van stedelijke regio’s. Dat adviseert de Raad voor Cultuur deze maandag aan minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66). De volgorde van subsidieverlening moet worden omgedraaid. Eerst moeten stedelijke regio’s hun cultuurplannen bij het Rijk indienen en zeggen waar zij hun geld aan willen besteden. Het Rijk zou voor die regionale plannen geld ter beschikking moeten stellen. Daarna kunnen Rijk en cultuurfondsen, zoals het Mondriaan Fonds en het Fonds Podiumkunsten, besluiten vooral de instellingen te steunen die in hun eigen regio al ondersteund worden. (NRC)

Cultuurbeleid en topinstellingen Leven pagina 2