Expertisecentrum

Samenwerking voor het herkennen van dierenmishandeling

De faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en het Nederlands Forensisch Instituut gaan samenwerken binnen het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling (LED). Doel ervan is mishandeling van dieren beter en vroeger te kunnen herkennen. Mensen die dieren mishandelen, kunnen zich ook schuldig maken aan huiselijk geweld en andere ernstige delicten, blijkt uit onderzoek. Het LED begint aanstaande woensdag. Via een beveiligde website kunnen dierenartsen bij een vermoeden van dierenmishandeling anoniem gegevens uploaden. De gespecialiseerde dierenartsen en forensisch-medisch experts van het LED kunnen deze gegevens duiden. De oprichting is mede mogelijk gemaakt door de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. (NRC)