Interview

Hoogleraar: Racisme is van vorm veranderd

Racisme in Nederland is de laatste decennia niet afgenomen, maar van vorm veranderd. Openlijke belediging van gekleurde landgenoten geldt inmiddels als taboe, al gebeurt het nog steeds. Daarvoor in de plaats komen subtielere uitingen van racisme, zoals onderschatten, wantrouwen en het mijden van andere etnische groepen. Dat zegt Juliette Schaafsma, hoogleraar cultures in interaction aan Tilburg University, in een gesprek met NRC. Schaafsma stelt vast dat groepen nog steeds worden ingedeeld in ‘minder’ en ‘beter’. Schaafsma: „In mijn ogen wordt een discours racistisch zodra het gaat over inferieur en superieur, als bepaalde groepen hun menselijkheid wordt ontnomen en op grond daarvan bestaande ongelijkheden worden goedgepraat.”

Wetenschap pagina 4, 5 en 7