Ellende met erfpacht is bij één man begonnen

Erfpacht Karel Kramer kwam op het idee om huizen te verkopen zónder de grond eronder. Dat bleek een gouden vondst te zijn.

De problemen van tienduizenden huizenbezitters met een woning op particuliere erfpacht zijn terug te voeren op de problematische erfenis van één man: de in 2000 overleden Zandvoortse huizenhandelaar en smokkelaar Karel Kramer. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

De teruggetrokken levende Kramer verhandelde vanaf 1970 honderden woningen waarbij hij de grond onder de huizen in eigen bezit hield. Hij vroeg nietsvermoedende kopers een zeer lage jaarlijkse canon, maar liet in de contracten de mogelijkheid open om dit bedrag later ongelimiteerd te verhogen.

Dit leidde in de jaren tachtig en negentig tot rechtszaken en opstootjes voor de deur van de villa van Kramer in Zandvoort.

Daarna was het jarenlang stil rond de giftige erfpachtcontracten. De reden daarvoor was een hoog oplopende strijd tussen de twee vrouwen met wie Kramer getrouwd was geweest.

Lees ook het achtergrondverhaal: Wie krijgt de erfpachtmiljoenen?

Uit rechtbankstukken blijkt dat een van de vrouwen vlak voor de dood van Kramer diens handtekening had vervalst en zo de erfpachtcontracten in handen had gekregen. Na jaren van strijd tussen de weduwes nam een Amsterdamse vastgoedstichting in 2007 de contracten over uit de boedel, tegen een zeer lage prijs.

De stichting voerde vervolgens het plan van Kramer – het ongebreideld verhogen van de canons – uit. De in erfpacht gespecialiseerde advocaat Jeroen Corten, die veel bewoners met ‘Kramer-contracten’ bijstaat, zegt dat de handelwijze van deze vastgoedstichting er mede toe heeft geleid dat de banken de afgelopen jaren nauwelijks hypotheken meer verstrekken voor huizen op particuliere erfpacht. Daardoor zijn de woningen zeer moeilijk verkoopbaar.

De weduwes doen in NRC hun verhaal over de geschiedenis van de particuliere erfpacht en hun onvoorwaardelijke liefde voor Karel Kramer, die verslaafd was en hen voortdurend bedroog, maar hun leven wel kleur heeft gegeven.