Wiebe Draijer

‘Aanpak Energieakkoord ook mogelijk bij landbouw’

De brede aanpak waarop het Energieakkoord in 2013 tot stand kwam verdient navolging bij de transitie van de landbouw en de hervorming van de arbeidsmarkt. Zet niet alleen de sociale partners en de overheid aan tafel, maar nodig ook actievoerders en lobbyisten uit. „Door de belangen te verbreden wordt de kans op een oplossing groter”, zegt Wiebe Draijer, nu topman van de Rabobank. „Iedereen moet er iets kunnen halen wat hij niet in zijn eentje had kunnen halen.”

Vier jaar geleden was Draijer, die deze vrijdag een onderhandelingsprijs van de Universiteit van Amsterdam ontvangt, voorzitter van de Sociaal Economische Raad, de gangmaker achter het Energieakkoord. In plaats van alleen werkgevers en werknemers, namen ook partijen als Shell, Greenpeace, Bovag en de bouwbranche plaats aan de onderhandelingstafel. De ‘flanken’, zoals de milieubeweging, zorgden voor extra draagvlak. „Zij wilden in gesprek komen in plaats van alleen maar in de rubberboot te blijven.”

Zo’n aanpak zou ook tot hervorming van de arbeidsmarkt kunnen leiden. „Dat is traditioneel het domein van werkgevers en vakbonden, maar dat leent zich ook voor een open benadering met verzekeraars, overheid en zzp’ers”, zegt Draijer.

Ook de noodzakelijke transitie van de landbouw kent meerdere betrokkenen. Zoals de milieubeweging en belangenbehartigers van consumenten en dieren. Eerder pleitte directeur Hans Mommaas van het Planbureau voor de Leefomgeving in deze krant voor een ‘Deltaplan’ dat de landbouw „een nieuw, wenkend perspectief” verschaft.

Interview Draijer pagina E5