Weinig kinderen eten voldoende groente en fruit

Dat blijkt uit een enquête van het CBS. Naarmate een kind ouder wordt, eet het minder groente en fruit.

Minister Carola Schouten (CU, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) deelt fruit uit op een basisschool in het kader van een EU-programma.
Minister Carola Schouten (CU, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) deelt fruit uit op een basisschool in het kader van een EU-programma. Foto Lex van Lieshout/ANP

Een groot deel van de kinderen tot twaalf jaar eet niet genoeg groente en fruit. Dat blijkt uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor die het CBS jaarlijks afneemt met het RIVM en het Voedingscentrum.

Bij de jongste kinderen is het percentage dat de dagelijks aanbevolen hoeveelheid groente en fruit consumeert een stuk hoger dan bij oudere kinderen. Zo eet bijna 50 procent van de kinderen tot vier jaar voldoende fruit, waar dat bij negen- tot twaalfjarigen maar 20 procent is. Dezelfde trend is te zien als het gaat om het eten van groente en vis.

Er is niet onderzocht wat de absolute hoeveelheid groente en fruit is die kinderen eten, alleen of ze aan de norm voldoen. De norm is de zogenoemde schijf van vijf, die afkomstig is van het Voedingscentrum. Voor kinderen van vier tot negen jaar wordt bijvoorbeeld aanbevolen dagelijks 100 tot 150 gram groente te eten.

Sinds 2014 wordt via een enquête aan ouders en verzorgers naar het consumptiegedrag van hun kinderen gevraagd wat betreft fruit, groente en vis. Voor de hele leeftijdsgroep geldt dat er meer kinderen in 2016 voldoende fruit aten dan in 2014: 42 procent om 35 procent. Voor groente en vis is het percentage hetzelfde.

Of er tussen 2014 en 2016 per leeftijdsgroep een verandering heeft plaatsgevonden, is niet te zeggen. Daarvoor is het aantal deelnemers per leeftijdsgroep per jaar te klein.

Het CBS heeft ook onderscheid gemaakt in opleidingsniveau van de ouders en verzorgers van de kinderen. Over het algemeen geldt dat hoe hoger het opleidingsniveau is, hoe beter de kinderen voldoen aan de gestelde norm.