Onveilige werksituaties

Boete AkzoNobel voor ontsnapt gas en zoutzuur

Verf- en chemiebedrijf AkzoNobel is door de rechter in Rotterdam veroordeeld tot een boete van 100.000 euro vanwege onveilige werksituaties waarbij chloorgas en zoutzuur vrijkwamen. Daardoor liepen werknemers, het milieu én omwonenden gevaar. De rechtbank noemt de incidenten „zeer ernstig en een professioneel bedrijf onwaardig”. Het Openbaar Ministerie eiste begin november een boete van 450.000 euro.

Tussen 2013 en 2015 gebeurde het meermaals dat bij de Rotterdamse vestiging van het bedrijf de veiligheidsvoorschriften niet werden gevolgd. Voorjaar 2013 kwam er bij werkzaamheden aan leidingen chloorgas vrij. Twee werknemers ademden dat in en moesten daarop voor behandeling naar het ziekenhuis. Begin januari 2015 raakten vier werknemers gewond nadat ze zoutzuur over zich heen hadden gekregen. Naderhand bleek dat de werknemers geen beschermende kleding droegen. Bedrijven in de omgeving moesten worden ontruimd vanwege de ontstane zoutzuurwolk.

Het Staatstoezicht op de Mijnen stelde AkzoNobel vorig jaar al onder verscherpt toezicht nadat bleek dat er sinds 2014 op en buiten het fabrieksterrein regelmatig lekkages zijn.