Brieven

Mestfraude

Het onderscheid tussen de geest en letter van de wet is zoek

Foto ANP
Foto ANP

Als boerenzoon geboren (1952) en getogen in Someren, Oost-Brabant doet de ontaarding van het platteland in de afgelopen decennia pijn.

Uit de berichtgeving over de mestfraude (Het mestcomplot, 11/10) blijkt dat alle actoren, inclusief de boeren, een gebrekkige ethiek tentoonspreiden – al dan niet onder groepsdruk. Het is individueel logisch gedrag dat voor het collectief van de landbouwsector en de maatschappij rampzalig uitpakt. Het inhuren van „een bureau voor gedragsverandering” is ridicuul en gaat echt niet werken. Een cultuuromslag in een ‘moreel vastgelopen’ veehouderij (Commentaar, Cultuuromslag nodig bij door mestfraude verziekte veehouderij, 13/10) is nodig, maar hoe? Meer wetgeving gaat niet helpen als de betreffende actoren het onderscheid tussen de letter en geest van de wet niet zien. Als er geen voeling is met de geest van de wet zal men de letters (regels) van de wet opnieuw creatief omzeilen. Uiteindelijk draait het om persoonlijke ethiek en de veelal CDA-stemmende veehouders zullen ethisch verantwoord gedrag moeten gaan vertonen. Ik vertrouw erop dat de net aangetreden Minister van Landbouw Carola Schouten (ChristenUnie) haar ethische principes wél centraal stelt. Het is broodnodig dat zij een knuppel in het verziekte hoender- en vooral varkenshok gooit.