De stationsspreeuw die een vertrekkende trein nadoet

Fotografie Fotograaf Jasper Doest raakte verliefd op de spreeuw en maakte de fotoserie Spreeuw Centraal, waarin hij de perron- of spoorspreeuwen vastlegt zoals treinreizigers ze zien.

De vaste bewoners van station Rotterdam Centraal.
De vaste bewoners van station Rotterdam Centraal. Foto Jasper Doest

Op Rotterdam Centraal doet zich bij herhaling een fascinerend schouwspel voor: plots rennen treinreizigers naar de rand van het perron om een vertrekkende trein te halen. Maar er is geen trein. Met hun zang bootsen spreeuwen (Sturnus vulgaris) zo volmaakt het sissen van dichtschuivende deuren na, dat het net echt lijkt: pttssieee doen ze of piiuuuuu. De uit Vlaardingen afkomstige fotograaf Jasper Doest is verliefd geraakt op deze vogels met witte stippen en blauwpurperen glans die monter over de perrons lopen of op de bovenleidingen en de draagbalken zitten. Het station is hun woonplaats. Doest maakte de fotoserie Spreeuw Centraal, waarin hij de perron- of spoorspreeuwen vastlegt zoals treinreizigers ze zien. Met de foto’s won hij de Zilveren Camera 2015 in de categorie natuur en milieu. Ze zijn nu te zien in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.

Na het zien van deze expositie ga je beter kijken naar stationsvogels. Dat levert bijzondere ornithologische waarnemingen op. Zo heeft Amsterdam Centraal zijn duiven, Leiden Centraal biedt onderdak aan kauwen en op Station Almere leven huismussen.

Dat spreeuwen op waardering mogen rekenen, is pas van recente datum. Foto’s en krantenartikelen die de expositie begeleiden, laten zien dat de zwermen tot ver in de jaren zeventig overlast veroorzaakten. In Rotterdam werden de beesten verjaagd met donderbussen, brandspuiten, zelfs pistoolschoten en het versterkte geluid van een spreeuw in doodsnood. Interessant is het knipsel uit het Gereformeerd Gezinsblad uit 1959 dat conservator Kees Moeliker in de archieven vond. Hierin schrijft ‘onze correspondent’ onder de kop ‘De spreeuwenplaag in Rotterdam’: „De meeste van deze spreeuwen komen van achter het IJzeren Gordijn.” Kennelijk werden spreeuwen in het hart van de Koude Oorlog beschouwd als kwaad uit Rusland.

Spreeuw Centraal – kijken door de lens van Jasper Doest. Natuurhistorisch Museum Rotterdam. T/m 25/2. Inl.: hetnatuurhistorisch.nl