Brieven

Brieven 15/11/2017

Burgerschap (1)

Geen geitenwollensok

Als docent aan de lerarenopleiding maatschappijleer gebruik ik NRC vaak als bron voor mijn colleges. „Een van de weinig kwaliteitskranten van Nederland!”, roep ik er dan bij. Maar nu schrijft mijn kwaliteitskrant dat maatschappijleer een vak is dat geassocieerd wordt met „geitenwollensokken en pluizigheid”, en dat burgerschapskunde „kennelijk hetzelfde lot beschoren is” (Burgerschapskunde als schoolvak verdient extra impuls, juist nu, Commentaar, 10/11). Serieus? Bij ons in de vakgroep: geen geitenwollen sok te bekennen. Wel hoge hakken en hippe gele sneakers. Aan pluizigheid doen we ook niet.

Maatschappijleer wordt gegeven door goed opgeleide docenten, die beslist bekwaam genoeg zijn om les te geven over het politieke stelsel en over vele andere onderwerpen die de samenleving aangaan. Daarnaast initiëren ze in de klas netelige discussies over uiteenlopende actuele vraagstukken zoals de migrantenkwestie, de #MeToo-discussie of seksuele diversiteit. Dat tweedeklassers laag scoren op burgerschap, zoals vorige week bleek uit onderzoek, is mede een gevolg van het feit dat maatschappijleer pas gegeven wordt vanaf de derde of vierde klas. Het vak wegzetten als achterhaald of ondermaats is niet de oplossing. Bij maatschappijleer doen leerlingen kennis op over de samenleving, leren ze kritisch denken en zich in te leven in het perspectief van een ander. De logische oplossing? Geef maatschappijleer een sterkere positie in het curriculum.

Burgerschap (2)

Rechtswetenschap

De beste manier om ‘maatschappijleer’ uit de pluizige hoek te krijgen is het om te dopen tot ‘inleiding in de rechtswetenschap’. Dan wordt het namelijk snel duidelijk dat rechten en plichten de basis vormen van een maatschappelijke orde.

Gewijzigde Plaatsnamen

Calcutta of Kolkata?

Het is onduidelijk wat de reden is dat in toenemende mate de namen van (buitenlandse) steden wijzigen. Na Peking (nu Beijing) en Bombay (nu Mumbai) moet ook Calcutta in het artikel De auto eruit, de loopriksja erin (10/11) eraan geloven. Ik vraag me af of dit geëist wordt door de regering of dat het een beleid is van de redactie. Dat het ook anders kan blijkt uit het artikel over de Vijfde Kruistocht in dezelfde krant: hier heet Damiate in Egypte nog „Damiate (het huidige Dumyt)” (Mythes over Hollandse kruisvaarders ontmanteld, 10/11). Ik vraag me af wanneer de plaatsnamen Paris, Berlin, Warszawa etc. worden ingevoerd, uiteindelijk zijn dat de correcte namen in de landstaal.

Zwarte Piet

Amsterdam pro-Spaans

Verschillende briefschrijvers, meest recentelijk F.F. van Keeren (Hulde aan de Hertog van Alva, Brieven, 11/11) ergeren zich aan de keuze van Amsterdam om Zwarte Piet uit te dossen in de dracht van Spaanse edellieden uit de zestiende eeuw. We denken dan inderdaad aan de wreedheden van de Hertog van Alva, of aan de slavernij waaraan ook Spanjaarden zich schuldig maakten. Echter, misschien wil Amsterdam ons wel herinneren aan het feit dat het in de Tachtigjarige Oorlog aanvankelijk pro-Spaans was, en een toevluchtsoord voor katholieken op de vlucht voor de terreur van de Geuzen. Pas jaren na het vertrek van Alva ging Amsterdam over tot de kant van Oranje, gedwongen door een reeks belegeringen tussen 1572 en 1578.

Correcties/aanvullingen

Meral Aksener

In het profiel van de Turkse politicus Meral Aksener (Zij wil Erdogan uit zijn paleis verdrijven, 13/11, p. 6) staat haar naam in de aanhef en boven de inzet foutief als „Aslener”.