Amsterdam wil rijksbijdrage voor extra sporen station Amsterdam-Zuid

De gemeente Amsterdam lobbyt voor 125 miljoen euro. Daarmee wil de hoofdstad station Amsterdam-Zuid uitbreiden en zo Schiphol beter ontsluiten.

Werkzaamheden rond station Amsterdam-Zuid.
Werkzaamheden rond station Amsterdam-Zuid. Foto Robin van Lonkhuijsen

Amsterdam wil volgende maand overeenstemming bereiken met staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) over uitbreiding van de spoorcapaciteit op station Amsterdam Zuid. Met een investering van 125 miljoen euro kan daar het aantal sporen toenemen van vier naar zes. Die uitbreiding zou een eerste stap zijn in een betere bereikbaarheid van Schiphol.

Volgende maand overlegt Amsterdam met de staatssecretaris en I&W-minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) over de meerjareninvesteringsagenda van het ministerie. Verantwoordelijk wethouder Pieter Litjens (Vervoer, VVD) wil dat dan ook „de financiën geregeld worden”, zo liet hij woensdag in de Amsterdamse gemeenteraad weten.

Kansrijk

De lobby van Amsterdam is kansrijk. Betere ontsluiting van Schiphol is een prioriteit bij de verdeling van de 2 miljard extra die in het regeerakkoord de komende drie jaar beschikbaar komen voor mobiliteit.

Lees meer over de kabinetsplannen voor Vervoer: Twee miljard voor mobiliteit, meer concurrentie op het spoor

Bovendien heeft het ministerie ProRail afgelopen zomer opdracht gegeven om in kaart te brengen hoe de Amsterdamse Zuidas beter ontsloten kan worden. Bij elk toekomstig scenario is een extra perron op station-Zuid volgens ProRail noodzakelijk.

„Het onderzoek van ProRail laat zien dat in alle denkbare, kansrijke scenario’s realisatie van een derde perron op Amsterdam Zuid wenselijk is, zo schreef directeur Openbaar Vervoer en Spoor, Hellen van Dongen van het ministerie vorige maand aan het bestuur van de Vervoersregio Amsterdam, naar aanleiding van dat ProRail-onderzoek.

NS steunt het Amsterdamse pleidooi, ook al omdat de bereikbaarheid van Schiphol op korte termijn verbetert. NS kan dan meer sprinters inzetten tussen Schiphol en Amsterdam CS omdat internationale treinen en de IC Direct dan van Schiphol naar Zuid rijden en niet meer naar CS.

Brief van ministerie I&M

Nieuwe railverbindingen

Amsterdam zet zelf ook haast achter besluitvorming over die spooruitbreiding. Eind van de maand bespreekt de gemeenteraad voorstellen om dat ook procedureel mogelijk te maken, onder meer qua bestemmingsplannen.

Amsterdam sorteert met die uitbreiding voor op toekomstige besluitvorming over nieuwe railverbindingen naar Schiphol. Die zijn inmiddels ook in kaart gebracht: een ‘Schipholsprinter’ over bestaand spoor tussen Schiphol en Amsterdam CS, het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol (kosten ruim 1,5 miljard euro) en een nieuwe metrolijn van Schiphol via de Overtoom naar de binnenstad.

Vervoerswethouder Litjens waarschuwde vorige maand al voor te veel optimisme over die laatste variant. „Die Oost/Westlijn kost 7 miljard euro. Met een bandbreedte naar boven en naar beneden. Ze zien ons aankomen in Den Haag. Alle ballen op die lijn leggen, lijkt me niet verstandig.”

Een woordvoerder van het ministerie laat weten dat er nog geen politieke besluitvorming is genomen over de verdeling van de extra 2 miljard euro voor mobiliteit of de capaciteitsuitbreiding op station Amsterdam Zuid.


Correctie 16-11-2017: In een eerdere versie van dit bericht stond dat de gemeente Amsterdam in gesprek gaat met minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD). Beide bewindslieden zullen aanwezig zijn bij het gesprek; staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) is verantwoordelijk voor dit dossier.