‘Betaal gehandicapten voor werk niet onder minimum’

Oproep gemeenten Gemeenten verzetten zich tegen het plan van Rutte III om fors te bezuinigen op de salarissen van mensen met een handicap.

Milieuwerk in Amsterdam, bedrijf in recycling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Milieuwerk in Amsterdam, bedrijf in recycling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Foto: Olivier Middendorp

Gemeenten verzetten zich tegen het idee van het kabinet-Rutte III om gehandicapten voor hun werk minder te betalen dan het minimumloon en ook bij werkgevers ontstaan er twijfels over.

Aart van der Gaag, die in het voorjaar nog namens werkgeversorganisatie VNO-NCW een plan presenteerde waar dit idee in voorkwam, zegt nu dat het voor hem „een heilig principe” is dat werk moet lonen. „Het bevalt mij niks dat dat nu voor deze mensen niet meer zo zal zijn.”

In het regeerakkoord staat dat werkgevers deze werknemers onder het minimumloon mogen gaan betalen – alleen voor hun (beperkte) productiviteit – en dat de gemeenten het salaris zullen aanvullen. Maar tot welk bedrag is niet duidelijk. De gemeenten zelf gaan ervan uit dat dat tot bijstandsniveau zal zijn, omdat Rutte III van het geld dat ermee wordt bespaard 20.000 extra ‘beschutte werkplekken’ wil creëren voor gehandicapten, het kabinet rekent op een bezuiniging van 500 miljoen euro per jaar.

CDA-wethouder Huib van Olden uit Den Bosch, die niets van het kabinetsplan moet hebben, zegt: „Wij mogen als gemeenten ook niet aan loonpolitiek doen. Wij kunnen alleen maar uitkeringen geven.”

Lees ook: Veeg je de vloer nog wel voor half geld?

Volgens het ministerie van Sociale Zaken wordt het zeker niet bijstandsniveau en vindt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD) zelf ook dat werk moet lonen. Maar hoe het plan er wél uit komt te zien, is niet duidelijk. Pensioen zullen de werknemers in elk geval niet meer opbouwen. Als het idee wordt uitgevoerd, hoeven werkgevers die premies niet meer te betalen.

De Amsterdamse SP-wethouder Arjan Vliegenthart, voorzitter van de commissie sociale zaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), zegt dat de wethouders zich grote zorgen maken over de verlaging van het inkomen van deze groep. „Je haalt bij kwetsbare mensen de motivatie weg om nog aan het werk te gaan.”

De VNG wil zo snel mogelijk bij staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD) langs om erover te praten.

De maatregel kan iedereen raken die met loonkostensubsidie en begeleiding aan het werk is. Nu er in de sociale werkplaatsen geen werknemers meer bij komen, heeft het bedrijfsleven beloofd om de komende jaren 100.000 mensen met een handicap aan zulk werk te helpen, de overheid heeft 30.000 banen toegezegd.

Van der Gaag zegt dat hij het deze werknemers niet gunt dat ze veel minder gaan verdienen en dat het wat hem betreft nooit de bedoeling is geweest dat ze zouden teruggaan tot bijstandsniveau. „Ik kan het niet anders lezen dan dat het zo gaat.”

Ook hij maakt zich zorgen over de motivatie. Van der Gaag probeerde de afgelopen drie jaar namens VNO-NCW, MKB-Nederland en de land- en tuinbouworganisatie LTO om gehandicapten bij bedrijven te laten werken en zag, zegt hij, dat de motivatie nu al vaak een probleem is.

Gehandicapten pagina E6-7