Opinie

Wie met kinderen werkt, mag geen geweld gebruiken #ShaneMoestafa’

Stelling Hoewel hij voor kindermishandeling werd veroordeeld, is Haroen Karamat voorganger bij de Shane Moestafa-moskee in Rotterdam-Zuid.

Haroen Karamat (45) kreeg in maart dit jaar in Engeland 100 uur werkstraf en 85 pond boete (99 euro) voor mishandeling van vier kinderen in de Noorul Islam Jamia Moskee in Coventry. Hij had tijdens lessen de arm van een kind verdraaid, een ander in de nek geslagen, een derde met een pen gestoken en een vierde met een pennendop in de hand geprikt. Leefbaar Rotterdam eist in schriftelijke vragen onderzoek naar Karamat, nu voorganger in de Shane Moestafa-moskee in Rotterdam-Zuid. De stelling luidt: wie met kinderen werkt, mag geen geweld gebruiken.

Tanya Hoogwerf, raadslid Leefbaar Rotterdam: „Dit is schokkend. Wij willen weten hoe de voorganger in Rotterdam is terechtgekomen, of hij zich met kinderen bezighoudt en, zo ja, of sprake is geweest van geweldsmisbruik. In dat geval vragen wij ons af hoe het kan dat iemand die zich dagelijks met kinderen inlaat, niet beschikt over een verklaring omtrent het gedrag. Als de moskee niet meewerkt aan het onderzoek, mag ze wat ons betreft dicht.”

Bestuur Shane Moestafa- moskee:

„Wij waren niet op de hoogte van de veroordeling. De heer Karamat erkent wat er is gebeurd. Wij hebben aangegeven dat we zulk gedrag niet tolereren en dat we betreuren dat hij ons vertrouwen heeft geschaad. Hij was tot 2012 als vrijwilliger imam bij ons, keerde onlangs terug uit Engeland en ging hier opnieuw voor als imam. Hij heeft geen onderwijs gegeven aan kinderen, maar vervult voorlopig geen vrijwilligersfunctie. Wij beraden ons over consequenties voor zijn rol binnen onze gemeenschap.”