Verwijzen naar God in de bijbel weer met kapitalen

God, Jezus en de Heilige Geest krijgen hun hoofdletters terug. Woorden die naar de Heilige Drie-eenheid verwijzen – Hij, Zijn – beginnen in de herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) weer met een zogeheten eerbiedkapitaal. Dat meldt het Nederlands Bijbelgenootschap, de organisatie achter de meest gebruikte bijbelversie in de Protestantse Kerk in Nederland.

De vertalers van de in 2004 uitgekomen NBV dachten dat een bijbel zonder eerbiedkapitalen beter aansloot bij de dagelijkse schrijftaal. De NBV volgde daarmee de Groot Nieuws Bijbel (1983), een bijbelversie in lossere omgangstaal. Daarin was God ook al ‘hij’. De NBV is dus niet de eerste bijbel zonder eerbiedskapitalen, maar wel de belangrijkste. Het boek is 1,5 miljoen keer verkocht.

Veel kopers bleken de hoofdletters te missen. De vertalers kregen de laatste jaren een ‘aanhoudende stroom commentaar’, schrijft Matthijs de Jong in bijbelvertalersvakblad Met Andere Woorden. Hij leidt de herziening van de NBV.

Volgens De Jong zijn de meeste mensen, anders dan verwacht, hoofdletters blijven gebruiken als ze naar God verwijzen. Bijbellezers ‘hechten sterk aan die conventie’, aldus de projectleider. En niet alleen zij. Zelfs in filmondertitels bleven de eerbiedskapitalen. Daarom voert het Bijbelgenootschap de hoofdletters nu weer in.

Daarmee komt een einde aan een discussie die de schrijvers van de originele bronteksten onbegrijpelijk hadden gevonden. Hun talen, het Hebreeuws, Oudgrieks en het Aramees, kenden geen hoofdletters. (NRC)

    • Vincent Sondermeijer