Trump en Xi botsen over vrijhandel

APEC-top in Vietnam Terwijl president Trump niets voelt voor nieuwe vrijhandelsakkoorden, juicht zijn Chinese collega Xi Jinping ze juist toe.

Donald Trump stapte vrijdag in Beijing aan boord van zijn presidentiële toestel Air Force One om naar Vietnam te reizen, voor de APEC-top. In Da Nang schudde hij Vladimir Poetin de hand, maar sprak hij niet met hem.
Donald Trump stapte vrijdag in Beijing aan boord van zijn presidentiële toestel Air Force One om naar Vietnam te reizen, voor de APEC-top. In Da Nang schudde hij Vladimir Poetin de hand, maar sprak hij niet met hem. Foto Jonathan Ernst / Reuters

De Amerikaanse president Trump, die eerder deze week nog vol lof was over China, heeft vrijdag in Vietnam alsnog stevige kritiek geuit op dit land en andere Aziatische staten omdat ze op een oneerlijke manier handel zouden drijven. Hij sprak van „misbruik van handel”, dat de VS niet langer zouden pikken.

Trump stak zijn tirade af in het Vietnamese Da Nang voor topmensen uit het bedrijfsleven bij een bijeenkomst van de APEC, een samenwerkingsverband van landen in het gebied van de Grote Oceaan.

De ook aanwezige Chinese president Xi Jinping negeerde Trumps beschuldigingen en stak even later zelf juist een pleidooi af voor meer internationale vrijhandel.

Volgens Trump spelen China en andere landen niet volgens de regels van het spel, waardoor miljoenen banen in de VS verloren zouden zijn gegaan. Verwijzend naar het grote overschot van China op de handelsbalans met de VS, zei hij: „De huidige onevenwichtigheid op de handelsbalans kunnen we niet accepteren.”

De president onderstreepte zijn afkeer van grootscheepse vrijhandelsverdragen. „Wat we niet meer zullen doen is grote overeenkomsten aangaan die onze handen binden, onze soevereiniteit beperken en waarvan een zinvolle naleving praktisch onmogelijk is”, zei hij. Voor bilaterale handelspacten daartentegen staat hij nog wel open, mits die fair en geheel wederkerig zijn.

Xi Jinping wierp zich juist op als pleitbezorger van de vrijhandel. Het is een opmerkelijke omkering van de standpunten die beide landen nog niet lang geleden innamen. Mondialisering is volgens Xi „een onomkeerbare historische trend”, waar landen zich niet aan moeten onttrekken. „Openheid brengt vooruitgang, terwijl afsluiting van jezelf je achterop doet raken”, aldus de Chinese leider. Het overwegend Aziatische gehoor van Trump en Xi beloonde de Chinese leider met beduidend meer applaus dan de Amerikaanse president.

In Da Nang had Trump ook een korte ontmoeting met de Russische leider Vladimir Poetin. Maar het bleef bij een wederzijdse handdruk. Voor een officiële ontmoeting tussen beiden kon volgens woordvoerders van het Witte Huis geen tijd worden gevonden.

Pas zaterdag zou het formele deel van de APEC-top in Vietnam volgen.